HemKunskapsbankKurser SeminarierKommittéerLokalavdelningarProjektInternationelltOm SGFAktuelltKontaktWebbinarierSök

       

GD 2015
12 mars, Älvsjömässan


Temat för GD 2015 är  "Nytt, smart, vattentätt format" med pass som heter: BIM i geotekniken - H2O – what to do? - Stora projekt -Smartare geoteknik.

Under pass 2&3 så finns parallella FoU sessioner.

Precis som förra året håller vi till på Älvsjö, har mingelkväll dagen före och middag efter GD på Vinterträdgården.

Program och anmälan gör du på GDs hemsida

Dagen innan GD, 11 mars, Älvsjömässan
           
En dag fylld med mini-kurser.

SGF bjuder in till mötesforum med möjlighet till kunskap.

Läs mer »
           
 


SGFs rapporter - Metodbeskrivningar om riskhantering och riskidentifiering


Två metodbeskrivningar om riskhantering är nu publicerade. Den första (SGF rapport 1:2014) handlar om hantering av geotekniska risker i projekt och den andra (SGF rapport 2:2014) ger metoder för identifiering av risker.

Under 2014 har 2 stycken nya fälthandböcker getts ut. En som avser Geoteknik - Geoteknisk Fälthandbok (SGF-rapport 1:2013) och en som avser undersökning av förorenade områden - Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden (SGF rapport 2:2013)

I samarbete med Arkitektkopia lanserar nu SGF ett nytt print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi.
           
Läs mer »
Ladda ner rapport
 

Pågående SGF projekt: JB-sondering


Den dokumenterad kunskapen och erfarenhet om tolkning och utvärdering av jord och berg vid Jb-sondering/MWD är ringa. Den kunskap som finns om utvärdering i jord avser framför allt vrid/tryckskedet vid Jb-totalsondering. För berg finns det betydligt mer dokumenterad erfarenhet avseende utvärdering av Jb-sondering/MWD med
spolning och slagning.

Syftet med projektet är att få fram en bättre utvärderingsmetod för jordberg-sondering för
säkrare bestämning av gränsen mellan lösare friktionsjord och fastare morän, mellan morän
och berg, jordens blockighet samt bergets sprickighet.

Huvudfinansiär för projektet är Trafikverket och SGF
            

           
           
Läs mer »

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta
info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF • c/o  Arokad Plejadgatan 3 • SE-417 57 Göteborg • info@sgf.netOrg. Nr 802004-3843 • Säte:Linköping
Uppdaterat 2015-01-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
24 februari 2015
SGF Föreningsstämma - Glöm inte anmälan!
17 februari 2015
SGF väst - Ny styrelse
9 februari 2015
CPT-kurs inbjudan
25 januari 2015
Dagen innan GD 11 mars - minikurser
25 januari 2015
SGF matrikel 2015
[Alla]
Kalender
11 mars 2015
Dagen innan GD med årsmöte
12 mars 2015
GD
17-19 mar 2015
SGF Huvudkurs del 2
24 mars 2015
SGF-syd årsmöte med föredrag
15-16 apr 2015
CPT-kurs 2015
19-21 maj 2015
SGF Huvudkurs del 3
[Alla]
Provided by Webforum