HemKunskapsbankKurser SeminarierKommittéerLokalavdelningarProjektInternationelltOm SGFAktuelltKontaktWebbinarierSök

       

DFI konferens i Stockholm, 21-23 maj

En lyckad konferens med ca 300 personer från hela världen i Stockholm är nu avslutade. Gemensamt för deltagarna var att man har ett intresse för grundläggning.

Global Perspective on Sustainable Execution of Deep Foundation Works, är temat för den internationella konferensen som DFI arrangerar i Stockholm.

Sverige hade en stark representation vid konferensen med 47 deltagare och SGFs monter besöktes av många.
                       
Från första dagens sessioner snappades bl.a  följande citat upp:
"Pile testing is an art, not a science"
"Do not mix code and guideline in the same document"
           
Och från dag två:
"We have to accept that there is a variability in the properties of the columns, just account for it in your design"

Läs mer »
           
 


SGFs rapporter - Metodbeskrivningar om riskhantering och riskidentifiering


Två metodbeskrivningar om riskhantering är nu publicerade. Den första (SGF rapport 1:2014) handlar om hantering av geotekniska risker i projekt och den andra (SGF rapport 2:2014) ger metoder för identifiering av risker.

Under 2014 har 2 stycken nya fälthandböcker getts ut. En som avser Geoteknik - Geoteknisk Fälthandbok (SGF-rapport 1:2013) och en som avser undersökning av förorenade områden - Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden (SGF rapport 2:2013)

I samarbete med Arkitektkopia lanserar nu SGF ett nytt print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi.
           
Läs mer »
 


                       

Pågående SGF projekt: Åtgärdsportalen

Utvecklingen av nya åtgärdstekniker för förorenade områden går snabbt. Nya projekt genomförs och mer kunskap erhålls. Men var finner man den senaste kunskapen och aktuell information om nya åtgärdstekniker? Hur vet man vilka metoder som fungerar på svenska jordar och klimatförhållanden?

Det enkla svaret är Åtgärdsportalen. SGF håller just nu på att utveckla portalen för att på ett informativt sätt beskriva tillgängliga efter-behandlingsmetoder för förorenade områden och resultaten från projekt där de använts.

Huvudfinansiär för projektet är Naturvårdsverket, och medel har även erhållits från SGI och Trafikverket.
            

           
           
Läs mer »

ARBETE PÅGÅR MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEN NYA HEMSIDAN. Har du frågor du ej hittar svar på kontakta
info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF • c/o  Arokad Plejadgatan 3 • SE-417 57 Göteborg • info@sgf.netOrg. Nr 802004-3843 • Säte:Linköping
Uppdaterat 2014-06-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum