HemKunskapsbankKurser SeminarierKommittéerLokalavdelningarProjektInternationelltOm SGFAktuelltKontaktWebbinarierSök

       
              
Grundläggningsdagen och utmärkelser


Årets grundläggningsdag bjöd på intressanta föredrag, utställning med ökade möjligheter och paneldebatt om totalentreprenader. Över 700 personer tog chansen att delta under dagen på Älvsjömässan.

Under dagen delades två priser ut; dels SGFs pris till bästa examensarbete, dels Pålkommissionen och Svensk Grundläggnings Guldpåle. SGFs pris för bästa examensarbetet tilldelades Simon och Rasmus från Chalmers. Årets Guldpåle vinnare blev Jan Romell, Skanska. 
 
GD-middagen blev en tillställning i dansens tecken. SGFs Pris delades under middagen ut till Sven Knutsson och pris för bästa presentation under Grundläggningsdagen tilldelades Frank Willer, Trafikverket.

Vi var fler än 700 personer som deltog i en trevlig dag!

Stort tack till arrangörer, utställare, föreläsare och alla deltagare.

Läs mer »
           
 


SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden


Nu är nästa handbok på plats. SGF Rapport 2:2013 Fätlhandbok Undersökningar av förorenade områden. I arbetet med undersökningar och åtgärder av förorenade områden är kvalitén på fältundersökningar mycket viktigt för kvaliteten på hela utredningen. SGFs miljögeoteknikkommitté har under lång tid verkat för kunskapsuppbyggnad och höjd kvalitet inom detta område. En del i detta var att för drygt 10 år sedan ta fram en fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (SGF-rapport 1:2004), därefter har mycket hänt i branschen.

Missa inte heller att se över ny Geoteknisk Fälthandbok (SGF-rapport 1:2013)

I samarbete med Arkitektkopia lanserar nu SGF ett nytt print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi.
           
Läs mer »
 

           
Årsmöte och 100-års fest
           

Det blev en välfylld eftermiddag på Älvsjömässan där ett drygt 100-tal SGFare samlats dagen innan GD.
- Tipspromenad i kommissionens spår – kan du   
   svaren?
- Presentation nominerade bidrag bästa
  examensarbete

- Rune Lundström lämnar original betänkande
  som gåva till SGF
- SGF Föreningsstämma 2014
- Firande av 100-års jubiléet av SJ geotekniska   
  kommissions
bildande
- Beställ ditt exemplar av slutbetänkandet 
           
Läs mer »

ARBETE PÅGÅR MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEN NYA HEMSIDAN. Har du frågor du ej hittar svar på kontakta
info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF • c/o  Arokad Plejadgatan 3 • SE-417 57 Göteborg • info@sgf.netOrg. Nr 802004-3843 • Säte:Linköping
Uppdaterat 2014-03-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum