HemKunskapsbankKurser SeminarierKommittéerLokalavdelningarProjektInternationelltOm SGFAktuelltKontaktWebbinarierSök

       Nordic Board Meeting,
1-3 september, FInse 1222


Representanter för styrelserna i de nordiska geotekniska föreningarna träffas årligen. Norge var värd för årets möte som hölls i Finse 1222.

Förutom sedvanliga diskussioner vid det formella mötet så var temat att svetsa samman det nordiska gänget genom aktivt arbete i mot- och medlut. Drygt 50 km tillryggalades på cykel längs en naturskön Rallarveg mellan Finse 1222 och Flåms. Ett stycke fascinerande ingenjörsarbete, där man kan fundera på hur man lyckades bygga järnväg i denna otillgängliga natur, där klimatet större delar av året är allt annat än tillmötesgående
           

Läs mer »
           
 


SGFs rapporter - Metodbeskrivningar om riskhantering och riskidentifiering


Två metodbeskrivningar om riskhantering är nu publicerade. Den första (SGF rapport 1:2014) handlar om hantering av geotekniska risker i projekt och den andra (SGF rapport 2:2014) ger metoder för identifiering av risker.

Under 2014 har 2 stycken nya fälthandböcker getts ut. En som avser Geoteknik - Geoteknisk Fälthandbok (SGF-rapport 1:2013) och en som avser undersökning av förorenade områden - Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden (SGF rapport 2:2013)

I samarbete med Arkitektkopia lanserar nu SGF ett nytt print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi.
           
Läs mer »
 

Pågående SGF projekt: JB-sondering


Den dokumenterad kunskapen och erfarenhet om tolkning och utvärdering av jord och berg vid Jb-sondering/MWD är ringa. Den kunskap som finns om utvärdering i jord avser framför allt vrid/tryckskedet vid Jb-totalsondering. För berg finns det betydligt mer dokumenterad erfarenhet avseende utvärdering av Jb-sondering/MWD med
spolning och slagning.

Syftet med projektet är att få fram en bättre utvärderingsmetod för jordberg-sondering för
säkrare bestämning av gränsen mellan lösare friktionsjord och fastare morän, mellan morän
och berg, jordens blockighet samt bergets sprickighet.

Huvudfinansiär för projektet är Trafikverket och SGF
            

           
           
Läs mer »

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta
info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF • c/o  Arokad Plejadgatan 3 • SE-417 57 Göteborg • info@sgf.netOrg. Nr 802004-3843 • Säte:Linköping
Uppdaterat 2014-09-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum