HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök

SGF Nytt vecka 45
SGF publikationer
SGF Fortbildning

Två nya rapporter har just publicerats på vår webshop:

SGF rapport 1:2021 -
Introduktion i bergbyggnad för geotekniker


Det byggs allt mer i och under mark i Sverige idag. Även om du känner dig hemma med jordmekanik, grundvattenfrågor och grundläggande geoprojektering kanske du vill veta mer om hur man bygger i berg? I denna skrift blir du uppdaterad om bergets mekanik, om påverkan av grundvatten samt om de metoder som finns för förstärkning och tätning av berg. Du får även en inblick i arbetsmetoderna som används t.ex. vid tunnelbyggande. Ulf Lindbloms skrift i SGF Rapport 1:2021 har tagits fram i nära samarbete med en referensgrupp av etablerade svenska geotekniker och bergbyggare.


och

SGF rapport 2:2021 -
Maximal dynamisk modul från laboratiorie-mätningar


Om du vill veta mer om flertalet laboratoriemetoder för mätning av seismiska utbredningsfarter i provkroppar för vidare bestämning av maximal dynamisk skjuvmodul (Gmax) eller E-modul (Emax) för jord och andra byggnadsmaterial är detta rätt rapport. Målgruppen är inte bara geotekniker som arbetar med lös jord utan merparten av de metoder som beskrivs är fokuserade på fasta material som berg, stabiliserad jord, betong och asfalt.

Du får samtidigt insikt i grundläggande begrepp såsom skjuvmodul, dämpning och resonans-frekvenser.

Du hittar båda rapporterna på SGFs webshop
------------------------------------info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad
Torsdag 17 mars 2022

Stockholmsmässan, Älvsjö

www.grundlaggningsdagen.nu

Partnerföretag:


bjerking.se           kojapohyr.se           ssab.se
SGFs GeofysikfilmGeofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser
Se filmen här
Fortbildningskurser

Här hittar du 2021 års kursprogram!

Missa inte dessa kurser, bland många fler:

- Planering och projektering av
  efterbehandlingsåtgärder


- Installation av Geohydrologisk mätutrustning

- Fältplanering för geotekniska handläggare

Kursprogram för 2022 presenteras i december!Den webbaserade arbetsmiljökursen finns alltid tillgänglig under kursöversikten för SGFs kurser.Webbinarier

Torsdag 18 november kl 09:00-09:45
Webbinarium av SGF Öst och SGF Fält
Hitta enkelt hur du utför sonderingsmetoder enligt standard
Se inspelningen här

Fredag 10 december kl 08:15-09:00
SGF sektion Grundvatten frukostwebbinarium
Nya dimensioner i svensk planering – undermarksplanering och geosystemtjänster
Mer information och anslutningslänk
Snabblänk till webbinariearkivet


Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildningLämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG Fortbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
    SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 


Uppdaterat 2021-11-18
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum