HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSökPushar lite extra för dessa kurser där det ännu finns platser!

Certifiering av provtagare - ytvatten och sediment Häringe Slott den 20-22 maj

CPT 1–3 dagar Häringe Slott den 6-8 maj

Vill du gå kurs i höst så finns fler kurser att välja mellan HÄR

SGF Nytt Nya SGF notat publicerade Grundläggningsdagen
Lite extra SGF nytt: Branschinformation:

Den 20-21 mars deltar SGF:s sektion Förorenade områden som utställare på branschnätverkets Renare Marks vårmöte (www.vårmöterenaremark.se). Vårmötets tema är vatten och sediment. Besök gärna SGF:s sektion Förorenade områden i vår monter och få reda på mer om hur du kan engagera dig i sektionen!SGF Sekretariat

info@sgf.net
Nya notat är publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF Notat 1:2018 Konflytgränsen
SGF Notat 2:2018 Fallkonförsöket

Det finns även SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter

Stort tack till alla som var med och firade GDs 40-årsjubileum!

www.grundlaggningsdagen.nu

Foton kommer inom kort.

Med 860 deltagare och 72 utställande företag år 2019, kan vi gladeligen konstatera att SGF och GD fortsätter att växa så det knakar.SGF webbutbildningI övrigt uppdateras hemsidan löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2019-03-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum