HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök


SGF Nytt vecka 16
Nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen 15 mars 2018

Info gällande SGF nytt:

SGF nytt kommer från och med denna veckan att skickas ut 1 till 2 gånger i månaden. Vid behov kan tätare utskick förekomma.Kurser vårveckan

Nu börjar vårens kursvecka på Stora Bränbo i Sigtuna i maj att närma sig med stormsteg. På tre av kurserna finns fortfarande platser kvar.

Fördjupad hydrogeologi; Vill du kunna besvara frågor och göra beräkningar kring grundvattensänkningar och länshållning t.ex i samband med olika typer av schakter är det här kursen för dig.

Jordmekanik; Här behandlas grunderna i jordmekanik huvudsakligen i form av effektivspänningar och jords mekaniska beteende.

AMA/TB/MUR - fallgropar;Kursen vänder sig till dig som vill få bättre förståelse för olika typer av beskrivningar, varför de ser ut som de gör och vilken information som ska vara med.


I samband med vårveckan vill vi även flagga för att det då kommer hållas extra föreningsstämma den 16 maj kl 19:15 på Stora Brännbo i Sigtuna. Det blir efter stämman premiärvisning på FK:s nya filmer. Mer info kommer på hemsidan men boka gärna kvällen redan nu. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Branschinformation: ECSMGE 2019

Ni har väl inte missat att ECSMGE (European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) 1-6 september 2019 kommer att hållas i Reykjavik på Island. Temat för året är "Geotechnical Engineering, foundation of the future". Självklart vill vi att så många SGFare som möjligt både skriver och åker till Island. Är du intresserad av att skicka in ett abstract så kontakta Christoffer With (SGFs styrelse). Sista datum för abstract är 30 maj.
För mer information se https://www.ecsmge-2019.com/themes-for-abstracts.html

SGF-väst bjuder in till upptaktsträff för Lokalkommitté Berg, torsdag 31 maj
Eventet hålls i stora hörsalen på Geovetarcentrum i Göteborg, Guldhedsgatan 5A, med start kl 18:00. Nätverkande och mingelbuffé utlovas! Eftermiddagens föreläsare är bland annat SGI, med temat ”Rasfrågan – en fallstudie" Läs mer och anmäl dig här.


Under veckan:

I början av veckan håller SGF två miljökurser; 17-18/4 Miljöprovtagare ytvatten och sediment och 17-19/4 Miljöprovtagare Certifiering ytvatten och sediment.

På onsdag den 18e anordnar SGF nord lunch och på fredag den 20e har SGF väst - grundvatten uppstartsmöte.

 
Veckans ord:
Det onda har vingar, men det goda tar sig fram i snigelfart.
/Voltaire

SGF sekretariat

info@sgf.net

Nu finns nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 3:2017
Dynamiska miljöundersökningsmetoder

SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar

SGF rapport 1:2014 E
Engelsk översättning av rapporten om Riskhantering

                
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
STORT TACK för i år!
Med en fullbokad utställning och närmare 800 deltagare kan vi nog konstatera att SGF och Grundläggningsdagen växer så det knakar.

Varmt välkommen åter 2019 - då GD firar 40 år!


 

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2018-04-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum