HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök


SGFs nya geofysikfilm
"Geofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser"
- läs mer och se den här!

SGF Nytt vecka 14
SGF publikationer
SGF Fortbildning
ISSMGE Virtual University

We are all under the threat by the COVID-19 and have suffered and affected by it one way or the other. Many universities and training centres are closed. Many students and engineers may not be able to access and receive necessary education and training. This is a serious disruption to their future. However, the free ISSMGE’s online “Virtual University” should be able to assist them while they are at home or under quarantine. We have developed seven full courses including:

Course 1: Risk-Mitigation, monitoring & Observational Methods
Course 2: In Situ Testing
Course 3: Earthquake Engineering
Course 4: Foundations
Course 5: Soil Characterization
Course 6: Geo-Engineering Education
Course 7. Unsaturated Soil Mechanics

In addition, there are many webinars available online. Please visit the ISSMGE website to find out more details as follows:

http://virtualuniversity.issmge.org/

Please let whoever needs the education and training know in your countries and regions.

Please watch out the COVID-19 and take great care of your health conditions.  God Bless you all.

Best wishes

Charles Wang Wai Ng, Ph.D, CEng, FICE, FASCE , FHKIE, FHKEng
President of the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)

------------------------------------

Information till våra medlemmar angående Coronautbrottets påverkan på vår verksamhet


info@sgf.netSGFs publicerade rapporter och notat finns i SGFs webshop.

I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett så kallat print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer >>


Rapporter              Notat              Metodblad

SGFs Geofysikfilm:Geofysiska mätmetoder för effektivare byggprocesser

Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se filmen här
Grundläggningsdagen

www.grundlaggningsdagen.nu

Partnerföretag GD 2020:

bjerking.se         kojapohyr.se         ssab.se


Fortbildningskurser

•  JB-sondering 14-15 september

• 
Geoteknik för alla 5 oktober

•  Jordmekanik 6 oktober

Se kursöversikten för fler kurser 2020.

                 -------------------------------------

Lämna gärna input till SGF:s kursutveckling.

Är Du och/eller en kollega intresserad av att hålla en kurs? (Arvode ges.) Kontakta AG FortbildningKostnadsfria webbinarier


Den 25 mars 2020 hölls femte
delen i webbinarieserien om:
"Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt
- ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar"
   Läs mer

                   -------------------------------------

Tidigare genomförda webbinarier


                   -------------------------------------

Vill Du hålla ett webbinarium? Kontakta LasseSGF webbutbildning

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Design AB• Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås• info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 
Uppdaterat 2020-04-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum