HemOm SGFAktuelltFortbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök SGF Nytt vecka 22
Tre nya SGF rapporter publicerade

Grundläggningsdagen 16 mars 2017
Dagen-innan-GD 15 mars 2017

Webbinarium Geofysik

Nu är det dags för webbinarium igen. På fredag 2 juni, så kommer Martin Persson och Erik Meland att berätta mer om hur du kan använda geosysik i geotekniska sammanhang.

 

Ett steg närmare en registrering av ”grundläggare”?

Vid förra veckans möte med ett 10 tal representanter från de Europeiska Geotekniska Föreningarna så enades man om ett förslag till informativ bilaga till Eurokod 7. En bilaga som ställer generella krav på dig som handlägger geotekniska undersökningar och/eller utför beräkningar enligt Eurokod. Det är fortfarande ett förslag och en lång väg innan det är en gällande bilaga, men vi behöver fortsätta diskussionen om hur vi i Sverige vill hantera detta.

 

SGF deltar i rundabordssamtal om byggregler och standarder

Den 1 juni är SGF, som en bland flertalet organisationer, inbjuden till dialog om behoven av översyn av plan- och bygglagen, boverkets byggregler/föreskrifter och tillhörande standarder. Det är en kommitté utsedd av regeringen som leder utredningen, och SGF har nu fått möjligheten att tycka till om vad vi ser som viktigt när det gäller tillämpning/kvalitet och behov av förändringar.  

 

Vad händer mer under veckan?

Denna vecka så arrangerar BGK sin vårutflykt till Resarö och på fredag arrangerar SGF väst studiebesök på ”Nedsänkningen”.

Veckans ord:
Det finns i oss alla ett hinder för fullkomlig lycka;
det är leda vid det vi redan äger och längtan efter det vi inte har.

 

SGF sekretariat

 

info@sgf.net

Nu finns tre nya SGF rapporter publicerade och går att hämta hem från SGF Publikationer.

SGF rapport 1:2016 J
Jordarters indelning och benämning

SGF rapport 2:2016
Akustisk Jb-sondering, etapp 2 resultat

SGF rapport 1:2017
Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet -
en vägledning


Sedan tidigare finns även reviderat beteckningsblad finns för nedladdning.
       
I samarbete med Arkitektkopia har SGF ett print-on-demand-system för tillgängliggörande av publicerade rapporter, handböcker och dokument m.m. Systemet syftar till att förbättra åtkomligheten av material framtaget i SGF's regi. Läs mer »

PRINT-ON-DEMAND - Ladda ner rapporter
Grundläggningsdagen genomfördes traditions-
enligt den 16 mars 2017 på Stockholmsmässan.
Årets tema var "Knäck Koden".

Se bilder från en innehållsrik dag och kväll.

Dagen-innan-GD så erbjöd SGF även i år ett "smörgåsbord" av mini-kurser för den vetgirige.

Under kvällen blev det presentation av bästa examensarbete, årsmöte och mingel.


          


 

Hemsidan uppdateras löpande, så saknar du någon information - kontakta info@sgf.net
 Medlemsregister   SGF-Publikation   Kontakt   Arbetsplattform  SGF c/o Ernax Sveaborgsvägen 16SE- 439 73 Fjärås info@sgf.net Org. Nr 802004-3843 Säte: Linköping

 

Uppdaterat 2017-05-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum