HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
18 mars 2013
>Kurser Europastandarder - anmälan öppen

Anmälan - Kurser Europastandarder

Nu kan du anmäla till vidareutveckling av IEG:s kurser (som SGF numera förvaltar) om Europastandarder. Kort information om de kurser som planeras finner du nedan.

Om du är intresserad av att delta i någon eller några av kurserna kan du anmäla dig via följande
länk: http://www.omnium.se/web/page.aspx?refid=59 

 

För att kunna genomföra kurserna krävs att vi får minst 15 anmälningar, så därför viktigt att du anmäler dig om du har intresse av att gå någon av kurserna. 10 dagar innan första kurstillfället kommer vi att bedöma om tillräckligt intresse finns för att genomföra kursen.

Frågor mailas till: standarder@sgf.net

 

Är du intresserad av andra kurser och/eller vill ha en företags specifik kurs? använd intresseanmälningsblanketten

Genom att registrera ditt intresse för en specifik kurs så blir chansen större att den kommer att genomföras, eftersom vi kommer att planera och genomföra en efterfrågad kurs när vi fått tillräckligt många intresseanmälningar.

 

Ange gärna övriga önskemål, så ökar möjligheterna att vi kan planera en kurs utifrån dina behov

 


Grunder – EN 1997

Kursen skall ge dig en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd. Processen från planering av fältförsök till utförande av byggnation och uppföljning kommer att diskuteras. Nya begrepp och definitioner som påverkar hur vi som geotekniker arbetar behandlas.

 

Omfattning: 2 dagar med hemuppgift att lösa mellan tillfällena

Datum: 23 april + 14 maj

Kursort: Stockholm

Avgift: 7000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika).

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

Slänter och Bankar

Kursen skall ge dig kunskap om hur slänter och bankar skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en slänt eller väg/järnvägsbank enligt EN 1997-1. Efter kursen skall du ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar slänter och bankar, främst stabilitetsberäkningar.

 

Omfattning: 1 dag (en förkortade version av tidigare IEG kurs)

Datum: 7 maj

Kursort: Göteborg

Kostnad: 4 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 500 kr rabatt

 
Stödkonstruktioner

Kursen skall ge dig kunskap om hur sponter skall dimensioneras enligt Eurokod, EN 1997-1. Efter kursen ska du kunna dimensionera och beskriva en spont enligt EN 1997-1.  Målsättningen är också att du efter kursen skall ha en fördjupad kunskap om beräkningar av geotekniska problem som involverar sponter och andra stödkonstruktioner, främst genom analytiska beräkningar. Kursen genomförs i två delar med mellanliggande tid bland annat avsedd för att utföra hemuppgift, som analyseras vid del 2.

 

Omfattning: 2 dagar

Datum: 12 september och 3 oktober

Kursort: Stockholm

Kostnad: 7 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

Kombination: Pålar/Plattor samt intro grunder

Kursen skall ge dig som dimensionerar geokonstruktioner en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd, samt hur dessa dokument påverkar dimensionering av plattor och pålar. Kursen är en kombination av följande 3 kurser: Grunder, Plattor, Pålar. Kursen är på en övergripande nivå och omfattar inte alla delar av ovanstående kurser. Kursen utgår från den kunskap du som konstruktör behöver ha för att tillsammans med en geotekniker kunna dimensionera plattor och pålar enligt de nya föreskrifterna.

 

Notera att denna kurs inte ger samma fördjupade kunskapsnivå som de enskilda kurserna pålar, plattor och grunder.

 

Datum: 20-21 maj

Kursort: Stockholm

Kostnad: 7 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

Kombination: Stödkonstruktioner samt intro grunder

Kursen skall ge dig som dimensionerar geokonstruktioner en grundläggande förståelse för hur Eurokod och då specifikt EN 1997-1 och EN 1997-2 är uppbyggd, samt hur dessa dokument påverkar dimensionering av stödkonstruktioner. Kursen är en kombination av följande kurser: Grunder och stödkonstruktionen. Kursen är på en övergripande nivå och omfattar inte alla delar av ovanstående kurser. Kursen utgår från den kunskap du som konstruktör behöver ha för att tillsammans med en geotekniker kunna dimensionera plattor och pålar enligt de nya föreskrifterna.

 

Notera att denna kurs inte ger samma fördjupade kunskapsnivå som de enskilda kurserna grunder och stödkonstruktioner.

 

Datum: Hösten 2013, datum ej fastlagt (gör en intresseanmälan så kursen blir av)

Kursort: Stockholm

Kostnad: 7 000 kr/deltagare (inklusive kurslitteratur, lunch, fika)

Rabatt: Om du är SGF-medlem har du 1000 kr rabatt

 

 

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
23 maj 2013
Ses vi i Paris i september?
15 maj 2013
> Kurser Europastandarder hösten 2013
10 maj 2013
Kompletterat beteckningsblad
25 april 2013
CPT'14
21 april 2013
Internationell konferens om pålning och djupgrundläggning - 2014
19 april 2013
SGF Riskkommitté inbjuder till seminariet Riskhantering i Göta älvutredningen.
15 april 2013
Film från Grundläggningsdagen 2013
5 april 2013
> Kurser Europastandarder - Påminelse
25 mars 2013
>Kurs för miljöprovtagare med möjliget till certifiering (Allmän grundkurs)
18 mars 2013
>Kurser Europastandarder - anmälan öppen
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​
Provided by Webforum