HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
17 december 2013
SGF Nyhetsbrev 3:2013


SGF Nyhetsbrev 3:2013 - december

Vad hände på planeringsdagarna? Hur kommer SGF att fira 100-års jubiléet av SJ:s geotekniska kommission? Kalibrerad kompass, vadå? Boverket bjuder på Eurokod.

Öppna bifogad pdf och välj att läsa de avsnitt som intresserar dig.

Innehåll

-        Ordet är fritt

-        Aktuellt från SGF: kalibrerad SGFs kompass, planeringsdagar, föredrag i väst och norr, riskseminarium och Temadagar fältgeoteknik, kommande kurser/webbinar, ny kommittéordförande, GD och dagen före med SJs Geotekniska kommission, fler engagerade sökes, LinkedIn, Branschinformation från SGF

-        Nytt från Branschen: Boverket bjuder på Eurokod, BIG

-        Högskola och universitet: Examensarbeten, artiklar, nya projekt

-        Internationellt: ISSMGE TC, abstract till ESCMGE, DFI konferens Stockholm

-        Publikation: Ny rapport Triaxialförsök - en vägledning

-        Kommande aktiviteter: Vårens kurser och seminarier

SGF önskar dig en God Jul och ett gott nytt år, med trevlig läsning

Om Nyhetsbrevet

SGF:s nyhetsbrev ger dig som geotekniker och miljögeotekniker ett axplock av nyheter som på ett eller annat sätt berör ditt arbete. I varje nyhetsbrev informerar vi om SGF:s kommande kurser/seminarier, nya SGF publikationer, och aktuellt inom föreningen. Detta kompletteras med nyheter från branschen (nationellt och internationellt), högskolor/universitet samt dags aktuella frågor. Understruken text är länkad till hemsidor där du kan läsa mer. Frågor och bidrag till kommande Nyhetsbrev mailas till info@sgf.net. Inskickade bidrag kommer att beaktas, men SGF förbehåller sig rätten att gallra bland materialet samt formulera om text. Märk e-posten Nyhetsbrev 

Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
13 mars 2014
Bästa examensarbete 2013 till CTH
13 mars 2014
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
28 februari 2014
Revidering av handbok ”Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”
25 februari 2014
Kallelse Föreningsstämma 20140312
18 februari 2014
SGF Nyhetsbrev 2014-01
13 februari 2014
23rd EYGEC - Ska du representera Sverige?
12 februari 2014
Ny hemsida - beta-version publicerad
10 januari 2014
Kurs: Europastandarder - Grunder fält och lab - Ställs in
19 december 2013
DFI konferens Deep foundation - Bulletin 2
17 december 2013
SGF Nyhetsbrev 3:2013
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​[55]​[56]​[57]​[58]​
Provided by Webforum