HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
11 juli 2013
SGF rapport - JB-sondering

Nu finns SGF rapporten "Metodbeskrivning för Jord- bergsonering, utförande, utrustning och kontroll" för nedladdning.

Klicka på följande länk för att komma till sidan med rapporter där du kan ladda ner denna och övriga SGF rapporter.

LÄNK - > SGF RapporterOm Rapporten

Avsikten är att metodbeskrivningarna skall utgöra underlag för upphandling och  kvalitetsstyrning av geotekniska arbeten samt utbildning inom området.

Denna metodbeskrivning är en omarbetad och uppdaterad version av SGF Rapport 2:99. SGF Rapport 1:2006 Metodbeskrivning Jb-totalsondering har inarbetats  och sonderingsklass Jb-3 tydliggjorts. Sonderingsklassernas skall krav i enlighet  med denna metodbeskrivning är koncentrerade till kapitel. 5 Sonderingsklasser.  Mätnoggrannhet för registrerade borrparametrar har reviderats (kapitel.  6) samt anvisningar för inställning av borrparametrar vid kalibreringsborrning  upprättats.

Metodbeskrivningen har utökats med ett avsnitt Arbetsmiljö och säkerhet som  lagts i början av beskrivningen. Grundläggande är att arbetsmiljö och säkerhet  företrädesvis skall beaktas vid utformning av undersökningsmetoder och metodik
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
3 september 2017
SGF kalender: Septembers månadsbild
1 september 2017
SGF rapport 2:2017: MER fält och lab
11 augusti 2017
Near-Surface Geophysics - specialpris
11 augusti 2017
SGF kalender: Augusti bild
27 juli 2017
Kurs: Kolv - inställd
11 juli 2017
En av våra hedersmedlemmar
3 juli 2017
Ny månadsbild - Juli
27 juni 2017
SGF Nyhetsbrev 2:2017
27 juni 2017
Vad ska SGF vara?
26 juni 2017
BAS-U för fält?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​
Provided by Webforum