HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
10 november 2013
SGFs kompass - ger den rätt riktning?

SGFs kompass – ger den rätt riktning?

Nu finns en första version av SGFs kompass, men frågan är om den ger rätt riktning?

Tanken är att kompassen ska ge SGF en riktning att följa när projekt, arrangemang och olika typer av engagemang prioriteras och genomförs. För att fungera som det får kompassen inte enbart vara en sammanställning av fina ord, utan något som går att tillämpa/använda.

Beskriver kompassen din bild av vilken riktning SGF ska ha?

Lämna dina synpunkter senast den 15 november på följande
länk.

Vi ser fram emot dina synpunkter


SGF styrelse

gm
Gunilla Franzén, SGFs ordförande 
 
SGF syfte - kompass förslag 2013okt.pdf

Bakgrunden till SGF:s kompass.
I maj skickade SGF ut en enkät där frågan ställdes till Dig vad du förväntade dig av SGF.
Detta utifrån att SGF:s ändamål enligt stadgarna är: Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik

med grundläggningsteknik och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Det sker förändringar i omvärlden och medlemmarnas förväntningar/behov förändras, så därför kanske det finns delar av det som SGF gör som ska kompletteras/förändras? SGF:s styrelse har därför tillsammans med lokalavdelningar och kommittéer startat ett arbete med att ta fram en gemensam bild av vad SGF:s ändamål konkret innebär för oss idag.

Resultatet från enkäten har sammanställts, analyserats och sammanfattats i bifogat förslag till kompass för SGF.
En kompass som framöver kommer att användas när SGF arbetar och planerar för att uppnå sitt syfte.


Den slutliga kompassen, efter inarbetning av era synpunkter, kommer att fastställas av styrelsen i samband med de
planeringsdagar som genomförs den 28-29 november.
Uppdaterat 2014-02-12
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
4 juni 2014
SGF Nyhetsbrev 2-2014
3 juni 2014
Laboratorieförsök - är du nöjd?
5 maj 2014
SGF kurs - slänter o bankar - inställd
24 april 2014
DMT'15 konferens om dilatometer
16 april 2014
SGF-kurs: Kurs för miljöprovtagare med möjlighet till Certifiering (allmän grundkurs)
15 april 2014
Laboratorieförsök - är Du nöjd?
1 april 2014
SGF standarder Grunder - flyttas
31 mars 2014
Inbjudan - Huvudkurs fältgeoteknik del 1 den 14-16 maj
14 mars 2014
SGFs Pris 2014 till Sven Knutsson
13 mars 2014
Rune överlämnar värdefull gåva till SGF
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum