HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
25 november 2015
Webbinarium 27/11 - sponthaveri

SGF:s RISKkommitté i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH och SBUF inbjuder till
två webbinarier med övergripande titel:

Hade riskhantering hjälpt? – Diskussion av ett sponthaveri

År 1992 rasade en spont på Solvalla. Detta vållade stora problem och stora kostnader samt
massa huvudbry. Webbinarierna diskuterar om en tillämpning av SGF Rapport 1:2014
Hantering av geotekniska risker i projekt gjort att olyckan hade kunnat undvikas.
SGF har i Rapport 1:2014 listat ett antal krav som bör ställas på utförandet av riskhanteringen
i geoprojekt. Dessa kan tillämpas i olika faser i projektet och i projekt av olika storlekar. I
rapporten beskrivs dock inte hur man gör riskhanteringen rent praktiskt. För att visa det har
ett SBUF-projekt genomförts, där kraven tillämpats på en fallstudie av Hästsportens hus i
Solvalla (SBUF projekt: 13009. Krav på metod för hantering av geotekniska risker i
byggprojekt - Genomgång och analys av fallstudie).

Två delar
I det första webbinariet 2015-11-16 redovisas detta praktikfall.
Det andra webbinariet 2015-11-27 är en paneldiskussion med några av SGF:s riskkommittés
medlemmar om hantering av georisker och kraven i Rapport 1:2014. Där tar vi också upp
frågor som väckts under det första webbinariet.
Hör gärna av dig med frågor och reflexioner efter första webbinariet, så kan vi ta upp dem i
del 2! Mejla till
johan.spross@byv.kth.se.

Plats:

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_1

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_2

Det virtuella rummet öppnas 15 minuter före seminariet. Vid inloggningen skriv namn,

företag/organisation och ort, eftersom detta syns för övriga deltagare.

För ytterligare information, var god se bifogad inbjudan.

Inbjudan_webbinarium_SBUF.pdf

Uppdaterat 2015-11-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
22 juni 2015
Studiebesök mudderprojekt i Luleå
16 juni 2015
SGF Nyhetsbrev 2-2015
14 juni 2015
Rune Lundström
13 juni 2015
Anmälan MM1 öppnat
13 juni 2015
Fototävling - SGFs fotokalender 2016
8 juni 2015
SGF rapport 1:2015 JB/MWD publicerad
5 juni 2015
Inbjudan till MSc-presentationer på Chalmers
4 juni 2015
Ytterligare webbinarier nu tillgängliga
4 juni 2015
Midsommarseglast 28 maj
2 juni 2015
E-learning Triax
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum