HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
25 november 2015
Webbinarium 27/11 - sponthaveri

SGF:s RISKkommitté i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH och SBUF inbjuder till
två webbinarier med övergripande titel:

Hade riskhantering hjälpt? – Diskussion av ett sponthaveri

År 1992 rasade en spont på Solvalla. Detta vållade stora problem och stora kostnader samt
massa huvudbry. Webbinarierna diskuterar om en tillämpning av SGF Rapport 1:2014
Hantering av geotekniska risker i projekt gjort att olyckan hade kunnat undvikas.
SGF har i Rapport 1:2014 listat ett antal krav som bör ställas på utförandet av riskhanteringen
i geoprojekt. Dessa kan tillämpas i olika faser i projektet och i projekt av olika storlekar. I
rapporten beskrivs dock inte hur man gör riskhanteringen rent praktiskt. För att visa det har
ett SBUF-projekt genomförts, där kraven tillämpats på en fallstudie av Hästsportens hus i
Solvalla (SBUF projekt: 13009. Krav på metod för hantering av geotekniska risker i
byggprojekt - Genomgång och analys av fallstudie).

Två delar
I det första webbinariet 2015-11-16 redovisas detta praktikfall.
Det andra webbinariet 2015-11-27 är en paneldiskussion med några av SGF:s riskkommittés
medlemmar om hantering av georisker och kraven i Rapport 1:2014. Där tar vi också upp
frågor som väckts under det första webbinariet.
Hör gärna av dig med frågor och reflexioner efter första webbinariet, så kan vi ta upp dem i
del 2! Mejla till
johan.spross@byv.kth.se.

Plats:

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_1

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_2

Det virtuella rummet öppnas 15 minuter före seminariet. Vid inloggningen skriv namn,

företag/organisation och ort, eftersom detta syns för övriga deltagare.

För ytterligare information, var god se bifogad inbjudan.

Inbjudan_webbinarium_SBUF.pdf

Uppdaterat 2015-11-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
10 september 2006
Ny Markvibrationskommitté i SGF!
20 februari 2006
Certifiering av miljöprovtagare. SGF-kurser på gång.
17 februari 2006
GRATTIS! Erik och Lovisa
13 februari 2006
Laboratoriedagen
3 januari 2006
Call for abstracts - Madrid
31 oktober 2005
Internationell kongress om miljögeoteknik
11 oktober 2005
Abstracts till nästa europeiska konferens
6 oktober 2005
SGF Nyhetsbrev - oktober
5 oktober 2005
JFK - Enkätsammanställning seminarier samt underlag till referensprojekt.
1 september 2005
Kurs: Armerad jord och fyllning, 12 - 13 oktober 2005 i Göteborg
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​
Provided by Webforum