HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
25 november 2015
Webbinarium 27/11 - sponthaveri

SGF:s RISKkommitté i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH och SBUF inbjuder till
två webbinarier med övergripande titel:

Hade riskhantering hjälpt? – Diskussion av ett sponthaveri

År 1992 rasade en spont på Solvalla. Detta vållade stora problem och stora kostnader samt
massa huvudbry. Webbinarierna diskuterar om en tillämpning av SGF Rapport 1:2014
Hantering av geotekniska risker i projekt gjort att olyckan hade kunnat undvikas.
SGF har i Rapport 1:2014 listat ett antal krav som bör ställas på utförandet av riskhanteringen
i geoprojekt. Dessa kan tillämpas i olika faser i projektet och i projekt av olika storlekar. I
rapporten beskrivs dock inte hur man gör riskhanteringen rent praktiskt. För att visa det har
ett SBUF-projekt genomförts, där kraven tillämpats på en fallstudie av Hästsportens hus i
Solvalla (SBUF projekt: 13009. Krav på metod för hantering av geotekniska risker i
byggprojekt - Genomgång och analys av fallstudie).

Två delar
I det första webbinariet 2015-11-16 redovisas detta praktikfall.
Det andra webbinariet 2015-11-27 är en paneldiskussion med några av SGF:s riskkommittés
medlemmar om hantering av georisker och kraven i Rapport 1:2014. Där tar vi också upp
frågor som väckts under det första webbinariet.
Hör gärna av dig med frågor och reflexioner efter första webbinariet, så kan vi ta upp dem i
del 2! Mejla till
johan.spross@byv.kth.se.

Plats:

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_1

https://connect.sunet.se/sgf_SBUF_2

Det virtuella rummet öppnas 15 minuter före seminariet. Vid inloggningen skriv namn,

företag/organisation och ort, eftersom detta syns för övriga deltagare.

För ytterligare information, var god se bifogad inbjudan.

Inbjudan_webbinarium_SBUF.pdf

Uppdaterat 2015-11-25
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
10 juli 2018
Nyhetsbrev 2018:2
2 juli 2018
Månadens bild Juli
26 juni 2018
Presentationer från SGF Väst Midsommarföreläsning
14 juni 2018
SGF Väst Uppstartsmöte Berg
11 juni 2018
Månadens bild juni
30 maj 2018
GD Sommarbrev 2018
2 maj 2018
Studiebesök LabMind 2018-04-26
1 maj 2018
SGF Kalender Maj
3 april 2018
SGF kalender April
12 mars 2018
Nya Ordföranden i Öst, Norr och Väst
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​[25]​[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​[31]​[32]​[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​[38]​[39]​[40]​[41]​[42]​[43]​[44]​[45]​[46]​[47]​[48]​[49]​[50]​[51]​[52]​[53]​[54]​
Provided by Webforum