HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Webbinarium sektion Jord: Nytt verktyg för att strukturera georisker
Boka in i min kalender
Datum12 februari 2021
Tid13:00 - 13:45
Platswebbinarium i zoom
Fredag 12 februari kl 13:00-13:45

SGF AG Risk

Nytt verktyg för att strukturera georisker
Att kunna identifiera så många som möjligt av de risker som kan hota ett geotekniskt byggprojekt är en av de viktigaste delarna i riskhanteringen. Risker som inte identifierats är mycket svåra att skydda sig emot. Inom AG Risk har det i ett SBUF-projekt tagits fram en rapport ”Verktyg för hantering av geotekniska risker: vägledning till systemförståelse och riskidentifiering” (SBUF rapport 13417). Rapporten beskriver ett system för strukturering av geotekniska risker och man hänvisar där till möjligheten att använda riskbeskrivningar.

För att ytterligare hjälpa geoingenjören i har SGF tagit fram en bilaga till SBUF-rapporten: Riskstruktureringsverktyg (RBS) - Stöd vid identifiering av risker i geoprojekt . (SGF Rapport 2020:1).

Länkar
SBUF: https://www.sbuf.se/Projektsida?project=e8b728fc-de72-462b-9adb-cb74100c5b99 och
SGF:s webbshop: https://a-w2m.se/Collaboration/Home.mvc?folderId=0

I webbinariet kommer vi att gå igenom hur riskidentifieringsverktyget är uppbyggt och hur det används i praktiskt arbete.

Föredragshållare:
Olle Båtelsson, Trafikverket
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH Jord och bergmekanik

Länk till webbinarie-arkivet
Uppdaterat 2021-02-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum