HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
> Öst


Lokalavdelningar
För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan lokalavdelningar inrättas efter beslut av styrelsen. Medlemmar i lokalavdelning är föreningens medlemmar som har geografisk ankytning. Lokalavdelnings verksamhet leds av en styrelse. Lokalavdelnings styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid lokalavdelnings årsmöte. Utnämningen av ordföranden fastställs av föreningens styrelse. Lokalstyrelses ordförande är ständigt adjungerad i föreningens styrelse. Verksamhetstiden för ledamöter i lokalavdelnings styrelse skall normalt vara högst fyra sammanhängande år. Lokalavdelnings redovisning ingår i och är en del av föreningens ekonomiska redovisning.

Uppdaterat 2023-06-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum