HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation


Kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter via SGF

Kursutbud         |         Webbutbildning         |         Seminarier & minikurser         |         Enkät för kursutveckling         |         Dokumentation

Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.

SGF har därför formulerat följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:
  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen
    och medlemmarna efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll,
    presentationsteknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Arrangemangen ska präglas av en öppen dialog med ”högt i tak”.

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.
Uppdaterat 2019-06-13
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum