HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
CPTU-standarden i vår fyrköver med CPT/HfA/Vim/Vb-standarder reviderad.
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
IEG tillämpningsdokument icke reviderade versioner
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


IEG tillämpningsdokument

Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geotekniken, var verksam under perioden 2005 till 2011.

I samband med upplösningen av kommissionen överfördes förvaltningen av IEGs dokument till SGF.

För närvarande pågår en översyn av flertalet av tillämpningsdokumenten och succesivt kommer de reviderade dokumenten att göras tillgänliga.

Följande tillämpningsdokument har tagits fram:

IEG rapport

2:2008

Tillämpningsdokument - Grunder EN 1997

IEG rapport

4:2008

Tillämpningsdokument – Dokumenthantering

IEG rapport

6:2008

Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 10 och 11, Slänter och bankar

IEG rapport

7:2008

Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 6, Plattgrundläggning

IEG rapport

8:2008

Tillämpningsdokument – En 1997-1 kapitel 7, Pålgrundläggning

IEG rapport

2:2009

Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 8 stödkonstruktioner

IEG rapport

2:2010

Rapportering av geotekniska fältundersökningar (jord) – omfattning och fältprotokoll

IEG rapport

4:2010

Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar. Vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96

IEG rapport

5:2010

Tillämpningsdokument Bergtunnel och Bergrum

IEG rapport

7:2010

Tillämpningsdokument Ankare EN 1997-1 kapitel 8

IEG rapport

9.2010

Tillämpningsdokument observationsmetoden inom geotekniken

IEG rapport

10:2010

Tillämpningsdokument EN 1997-2, Marktekniska undersökningar i fält och laboratorie

IEG rapport

11:2010

Tillämpningsdokument Stödmur

IEG rapport

12:2010

Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-1 – Identifiering och beskrivning

IEG rapport

13:2010

Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-2 - Klassificering

Uppdaterat 2023-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum