HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
SGF Notat
IEG tillämpningsdokument
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Dokumentation seminarier/WS
Webbinarier
Elearning
Mallar och protokoll
Instruktionsfilmer


SGF Notat

SGFs notat kan kostnadsfritt laddas ner från SGFs webshop som du når via följande länk.

I webshopen har du även möjlighet att beställa tryckta versioner av våra notat till självkostnadspris.

Följande notat finns tillgängliga:

SGF Notat
SGF Notat

1:2004
2:2004

Packning och packningskontroll av blandkorning och finkornig jord
Direkta skjuvförsök - en vägledning

SGF Notat

3:2004

Laboratorieutrustningar med stora provdimensioner - en sammanställning

SGF Notat

1:2005 

Våra framtida geotekniska arbetsredskap - en introduktion

SGF Notat

2:2005 

Permeabilitetsbestämning genom laboratorieförsök

SGF Notat

3:2005 

Packningsresultat ytpackning - väsentliga faktorer analyserade med AHP

SGF Notat

4:2005 

Karakteristiskt värde - utredning kring riktlinjer hur vi skall tillämpa Euorkod (EN 1997-1 och EN 1997-2) modellen

SGF Notat

1:2007 

Medlemsmatrikel 2006

SGF Notat

2:2007 

Resultatkontroll genom bestämning av luftporhalt och vattenkvot

SGF Notat

3:2007

Laboratorieprovning för geotekniska utredningar

SGF Notat

1:2009

Jämförande sonderingar - Jb-totalsondering, CPT och hejarsondering

SGF Notat
SGF Notat
SGF Notat
SGF Notat

1:2013
1:2016
1:2018
2:2018

SGF:s Riktlinjer
Akustisk JB-sondering, resultat från etapp 1
Konflytgränsen
Fallkonförsöket

Uppdaterat 2018-11-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum