HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Styrelsen
Historia
SGFs Kompass
Priser och stipendier
SGFs pris
Sven Hansbos Pris
Rolf Brinks pris
Bästa examensarbete
Hedersmedlemmar


SGFs bästa geotekniska examensarbete

SGF utdelar årligen ett stipendium för bästa geotekniska examensarbete.
Priset är ett stipendium vilket kan nyttjas för deltagande i en konferens, nationell som internationell, eller annan förkovring såsom studiebesök eller kursavgifter med tillhörande omkostnader.
Respektive högskola som ger civilingenjörsutbildning med inriktning på geoteknik med grundläggning respektive miljögeoteknik, har rätt att nominera ett bidrag.

En kort skriftlig motivering till nomineringen formulerad av handledaren ska bifogas det nominerade bidraget. De nominerade bidragen presenteras muntligen i samband med SGF:s årsmöte och priset delas ut vid GD.

Bästa examensarbete utses av en grupp bestående av representanter från SGF:s lokal-avdelningar och SGF:s styrelse. Minst 3 personer och udda antal.

Det nominerade examensarbetet ska behandla ett ämne som ligger inom ramen för SGF:s syfte, och kan omfatta såväl litteraturstudie, praktiskt arbete i fält/lab och/eller simulering samt analys.

Stipendiet tilldelas det nominerade examensarbete som sammantaget är bäst avseende på
 Relevans för SGF:s ändamål/syfte
 Tekniskt innehåll
 Språklig utformning
 PresentationsteknikDe senaste åren har följande personer erhållit priset:

2013 Simon Dawd, Rasmus Trygg - Chalmers Tekniska Högskola
2014 Anton Karlsson, Stefan Jarl Wellershaus - Lunds tekniska högskola
2015 Victor Myrström - Lunds tekniska högskola
2016 Andreas Flyckt, Robin Rohwer Bokvist - Chalmers Tekniska Högskola
2017 Tommy Pap - Chalmers Tekniska Högskola
2018 Viktor Wiklund, Luleå Tekniska Universitet
2019
Matilda Harlén och Gabriella Poplasen, Chalmers Tekniska Högskola
   
  
Uppdaterat 2020-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum