HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Internationellt
ISSMGE
ISSMGE Time Capsule
ISSMGE TC
ISSMGE TC 102
ISSMGE TC 104
ISSMGE TC 208
ISSMGE TC 212
ISSMGE TC 214
ISSMGE TC 304
Vill du medverka?
Nordiska Geotekniska föreningar
NMGEC7
ECSMGE-2019
40 years of CCC


ISSMGES tekniska kommittéer

Det stora arbetet inom ISSMGE sker inom de ca 30 tekniska kommittéerna. Här möts geotekniker som arbetar med samma frågeställningar från hela världen. Mötena är ofta i samband med internationella konferenser. Syftet med kommittéerna är bl.a. att sprida kunskap och erfarenhet inom ISSMGE, samt ta fram vägledningar och rekommendationer. Några exempel på kommitténamn är; numeriska metoder, jordförstärkning, släntstabilitet, frost, geo-utbildning

Läs mer om kommittéernas arbete direkt på ISSMGES hemsida.

Från Sverige finns vi representerade i följande tekniska kommittéer.


Uppdaterat 2014-12-15
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum