HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Styrelsen
Historia
SGFs Kompass
Medlemmen
Driva utveckling
Nationellt
Internationellt
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar


SGFs Kompass

Under 2013 gjordes ett arbete för att förtydliga hur SGFs ändamål ska uppnås. Syftet har varit att skapa en”kompass” för hur SGF ska bedriva sin verksamhet för att på bästa sätt leva upp till sitt ändamål/syfte och skapa nytta för medlemmarna.

Kompassen fokuserar på fyra områden: Medlemmen, Driva utveckling, Nationellt och Internationellt. Målen och hur de ska uppnås har formulerats utifrån stadgarna och medlemmarnas synpunkter i en enkät som genomfördes under 2013. I samband med möte med styrelse, kommittéer och lokalavdelningar i Stockholm, juni, 2016, så utvärderades och reviderades kompassen.

Kompassen fastställdes av SGF styrelse i november 2013.

Den reviderade versionen, fastställd 2016-06-02.Uppdaterat 2017-02-18
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum