HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Om SGF
Stadgar
Medlemskap
Integritetspolicy / GDPR
Hållbarhetspolicy
Styrelsen
Nyhetsbrev
Historia
SGFs Kompass
Medlemmen
Driva utveckling
Nationellt
Internationellt
Priser och stipendier
Hedersmedlemmar


SGFs Kompass

Under 2013 gjordes ett arbete för att förtydliga hur SGFs ändamål ska uppnås. Syftet har varit att skapa en”kompass” för hur SGF ska
bedriva sin verksamhet för att på bästa sätt leva upp till sitt ändamål/syfte och skapa nytta för medlemmarna.

Kompassen fokuserar på fyra områden: Medlemmen, Driva utveckling, Nationellt och Internationellt. Målen och hur de ska uppnås
har formulerats utifrån stadgarna och medlemmarnas synpunkter i en enkät som genomfördes under 2013. I samband med möte
med styrelse, kommittéer* och lokalavdelningar i Stockholm, juni, 2016, så utvärderades och reviderades kompassen.

Kompassen fastställdes av SGF styrelse i november 2013.

Den reviderade versionen, fastställd 2016-06-02.
*Numera under benämningen arbetsgrupper.
Uppdaterat 2020-04-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum