HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Webbutbildning
Webbinarie-arkiv
Seminarier & minikurser
Enkät - kursutveckling
Dokumentation
    

SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen
Kommande kostnadsfritt webbinarium!
Vägledning till systemförståelse vid riskhantering


Geoteknisk riskhantering kräver att man förstår systemet!
Risker, risker, risker, det är mycket prat om riskhantering nuförtiden! Men hur ska man egentligen kunna hitta alla relevanta risker i ett projekt? – De farligaste hoten mot projektet är ju oftast de risker som man inte identifierat i tid. En viktig men ofta bortglömd pusselbit i detta arbete är att man skapar sig en förståelse av det geotekniska sammanhang som man verkar i, med krävda funktioner hos slutprodukten och yttre faktorer som påverkar. Det är först när man har de sammanhangen – systemet! – klara för sig, som man verkligen kan identifiera och analysera eventuella problemområden på djupet i projektet.

I webbinariet visar Johan Spross (KTH) och Lars Olsson (Geostatistik) hur man på ett strukturerat sätt kan skapa sig den goda systemförståelse av det geotekniska sammanhanget som behövs. Detta ligger sedan som grund för arbetet med att identifiera riskerna och analysera deras storlek. I webbinariet presenteras också ett nyutvecklat riskstruktureringsverktyg som kan bidra med inspiration till den som skall hitta riskerna som kopplade till de olika faktorerna. Webbinariet bygger vidare på det föredrag som hölls på Grundläggningsdagen 2019.

Föreläsare: Johan Spross, KTH och Lars Olsson, Geostatistik
Livesänds: 6 november 2019 kl 15:00
Länk till webbinariet: (publiceras senare)


Ny metodik för kartläggning av kvicklera

Var finns den känsliga kvickleran och vilka metoder ska man använda för att kartlägga den? Det är ämnet för en vägledning som tagits fram av tre myndigheter, SGI, SGU och TrV, och riktar sig till olika experter ute i landet.

Länk till webbinariet

Föreläsare: Hjördis Löfroth, SGI
Livesändes: 20 september 2019
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 

Uppdaterat 2019-10-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum