HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Webbutbildning
Webbinarie-arkiv
Höstveckan
Anmälningsformulär
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
    

SGFs utbildningsplattform     |     Webbkursen i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden     |     Webbinarie-arkivet         


Välkommen till SGFs webbutbildningar

Webbkurser
Webbinarium
Webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om arbetsmiljöfrågor vid arbete i förorenade områden. Kursen vänder sig till alla som behöver en grundläggande utbildning om arbetsmiljö för arbete i förorenade områden. Den ger en bra grund för er som beställer, planerar, leder och utför arbeten. I första hand är den tänkt som en introduktion till dig som planerar eller utför undersökningar eller saneringsåtgärder.

Efter kursen ska du känna till vilka lagar och regler som finns och hur de kan tillämpas för förorenade områden. I kursen får du även lära dig om olika roller och ansvar, planering och dokumentation av arbetsmiljöarbete. Kursen ger även grundläggande kunskap om hur risker kan identifieras och förebyggas.

Omfattning: 6 h (Kurs med prov)
Avgift: 1875 SEK inkl moms

Extern länk till webbkursen


Webbkurs i triaxialförsök

 
Föreläsare: Göran Sällfors och Sölve Hov
Avgift: kostnadsfritt

Extern länk till webbkursen
SGFs Geofysikfilm
Geofysiska undersökningsmetoder utgör ett kraftfullt komplement till sondering och provtagning med borrbandvagn. Tillsammans ger de bästa möjliga underlag för att geotekniskt kunna beskriva hela volymen, även mellan borrhålen. I SGFs nya Geofysikfilm beskrivs de tre vanligaste geofysiska metoderna. I filmen förklaras också hur borrvagnsmetoder och geofysik kombineras på bästa sätt för att få det mest optimala tolkningsunderlaget för att ta fram en geomodell. Se den här.


Kostnader och nyttor av riskreducerande åtgärder vid grundvattenbortledning

Trafikverket och andra aktörer har i flera stora tunnelprojekt erhållit restriktiva villkor i tillståndsdomar för grundvattenbortledning med syftet att motverka eller undvika att skada uppkommer till följd av grundvattensänkning. Dessa villkor riskerar att orsaka stora kostnadsökningar och förseningar för projekt. I detta webbinarium presenteras hittills erhållna resultatet inom doktorandprojektet ”Beslutsanalys för hantering av hydrogeologiska risker i undermarksbyggande i urban miljö” som bedrivs på Chalmers tekniska högskola. Bland annat presenteras resultaten från en fallstudie för Förbifart Stockholm där kostnaden för att uppnå nuvarande inläckagevillkor är flera gånger större än nyttorna som erhålls av åtgärden i form av minskad skadlig marksättning.

Föreläsare: Johanna Merisalu, Chalmers
Livesändes: 2020-05-08
Se webbinariet
Nyligen genomförd webbinarieserie:

Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar


Del 1) Detta är geofysik

Del 2) Markradar och Resistivitet (DCIP) – så funkar det

Del 3) Seismik – så funkar det

Del 4) Riskreducering baserad på geofysiska undersökningar i olika skeden

Del 5) Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell
Allmän information om SGFs webbinarier:
Ingen föranmälan krävs.
Webbinarierna är avgiftsfria.
Webbinarierna spelas in och publiceras på hemsidan.
Genomförda webbinarier i SGFs regi:
Länk till arkivet
Önskemål om webbinarier? Vill Du hålla ett webbinarium?
Kontakta Lars Olsson
för en förutsättningslös diskussion.


Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. Uppdaterat 2020-05-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum