HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
Styrelse Nord
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
> Syd
> Väst
> Öst


Styrelse SGF Nord


Ordförande

Jasmina Toromanovic
Luleå tekniska universitet
E-post: jasmina.toromanovic@ltu.se

Ledamot Anna Hjeltström
Tyréns AB
E-post: anna.hjeltstrom@tyrens.se       

Ledamot
David Peña
WSP Sverige AB
E-post: david.pena@wsp.com

Ledamot

Sara Suikki
AFRY
E-post: sara.suikki@afry.com

Ledamot
 
Anton Laitila
MITTA AB
E-post:anton.laitila@mitta.se


Ledamot

Björn Widén
PEAB Anläggning AB
E-post: bjorn.widen@peab.se
Uppdaterat 2021-04-06
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum