HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Lokalavdelningar
> Nord
> Syd
> Väst
Styrelse Väst
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
Grundvatten seminare 11 oktober
Midsommarföreläsning på Göta Älv och Säveån
Uppstartsträff för lokalkommitté Berg
> Öst


SGF-Väst grundvatten

SGF Seminare 11 oktober

SGF Grundvattensektion inbjuder till seminarie och nätverksträff den 11 oktober.

Träffen har tema ”Konsekvenser av ett framtida högvattenskydd på dag- och grundvatten i urban miljö – pilotstudie från Göteborg”. Föredraget presenteras av Lars Göran Gustafsson DHI och Mattias Salomonsson Sweco. Ca 1-1,5 tim föreläsning med efterföljande mingel och nätverkande över en fika.

 

Datum:              den 11/10.

Tid:                    kl 15-17

Plats:                 Sweco  Skånegatan 3, Göteborg.

Anmälan:           Senast 4/10 till ragna.sgf@gmail.com

Sponsor:           Sweco Environment

Övrigt:               Seminariet är kostnadsfritt och kräver inget medlemskap i SGF eller IAH.

 

Sammanfattning:

Göteborg planerar för att etablera ett högvattenskydd i centrala Göteborg för att skydda centrala staden mot dagens högvatten och framtida havsnivåhöjningar. Planering är i ett tidigt skede och det har ännu inte fastställts några konstruktionsprinciper för sådant skydd. Ett högvattenskydd behöver utformas så att även risker kopplat till dagvatten/skyfallshantering men också grundvattenförhållanden beaktas utifrån förväntade klimatförändringar. Beroende på utformning kan ett högvattenskydd medföra risker för översvämning vid kraftiga skyfall och stigande grundvattennivåer bakom ett högvattenskydd. Sweco och DHI presenterar utredning genomförd på uppdrag av Göteborg Stad som utifrån denna problematik ger rekommendationer om övergripande konstruktionsprinciper. Bla har en schematisk grundvattenmodell upprättas för att studera risker med högvatten kopplat till grundvattenförhållanden i övre magasin. Risken för översvämningar av dagvatten och skyfall ligger till grund för rekommendationer gällande behov av dagvattenutlopp och pumpning bakom högvattenskydd.

 


Uppdaterat 2018-10-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum