HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Internationellt
ISSMGE
ISSMGE TC
ISSMGE TC 102
ISSMGE TC 104
ISSMGE TC 208
ISSMGE TC 212
ISSMGE TC 214
ISSMGE TC 304
Vill du medverka?
Nordiska Geotekniska föreningar
NMGEC7
ECSMGE-2019
40 years of CCC


ISSMGE TC 212- Deep foundation

Svensk representant: Gary Axelsson, ELU


TC212 jobbar med 5 fokusområden
1. Påldimensionering
2. Samverkansgrund-läggning
3. Pålar utsatta för jordbävningslast
4. Energipålar
5. Produktionskontroll.

Gary medviekar i grupp 1,2 och 5.

Arbete i TC212 har huvudsakligen bestått i att ta fram internationell vägledning för:
Samverkansgrundläggning Klar
 Energipålar, ej slutförd
 Pålar i flytjord (liquefied soil), ej slutförd
Uppdaterat 2014-09-16
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum