HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
SGF notat
SGF Metodblad
Metodblad Jordförstärkning
Metodblad Geofysiska metoder
Metodblad Enkla sonderingsmetoder
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier m.m.
Instruktionsfilmer
SGFs Geofysikfilm
IEG tillämpningsdokument
Mallar och protokoll
Webbutbildning
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift
Handbok om arbetsmiljö i förorenade områden


SGF Metodblad - Geofysiska metoder

Metodblad har upprättats över de vanligaste geofysiska metoderna för geotekniska tillämpningar.
- Georadarundersökning
- Resistivitetsmätning
- Seismik
- Ytvågsseismik

Uppdaterat 2014-09-28
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum