HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Sök


November 2016

Månadens bild är tagen av Magnus Palm, Sigma Civil AB

Bilden är tagen i november 2014 i samband med slutbesiktning av en skyddsvall som har förstärkts i Ängelholm vid
Rönne å. Det fanns en befintlig vall som dels behövde höjas då den varit nära att svämma över vid några tillfällen,
dels behövde den förstärkas då lerkärnan som skulle finnas delvis inte kunde hittas vid undersökningarna.
Lösningen blev att förstärka vallen genom höjning samt att bredda vallen för att förlänga vägen för eventuellt
läckagevatten. Som en extra förstärkningsåtgärd anlades en dräneringsledning i släntfot av vallen. Uppdaterat 2016-11-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum