HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär 2022
Anmälningsformulär 2023
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
Externa kurser


Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik     |     Minikurser     |     Förslagslåda  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

 
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden
mer information finns här
  Kurser 2022
 

21-23 mars 2022
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 2
- Obligatorisk förkunskap: Huvudkurs fältgeoteknik del 1!
   4-5 april 2022
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  5-6 april 2022
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  26-28 april 2022
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment
  27-28 april 2022
  Jordmekanik
  3-4 maj 2022
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
  9-12 maj 2022
  Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
  16-17 maj 2022
  CPT 2 dagar - FULLBOKAD
  16-18 maj 2022
  CPT 3 dagar (för handläggare) - FULLBOKAD
  30-31 maj 2022
  Sättningsberäkning i teori och praktik - FULLBOKAD

30 maj - 2 jun 2022
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
  14 sep. 2022
  Förorenade byggnader
  20-21 sep. 2022
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
   NY KURS !  21-22 sep. 2022
  Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
  26-29 sep. 2022
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
  10-12 okt. 2022
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 1 - FULLBOKAD
Höstveckan
17-20 okt. 2022
  Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
Höstveckan 17 okt. 2022
  Grundläggande geoteknik - Åter 2023
Höstveckan
18 okt. 2022
  Geologisk historia och jordartskännedom - Inställd
Höstveckan 19 okt. 2022
  Grundläggande hydrogeologi
Höstveckan 20 okt. 2022
  Fördjupad hydrogeologi

25-26 okt. 2022
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning - Åter 2023
  14-15 nov. 2022
  Riskbedömning förorenade områden - FULLBOKAD
  NY KURS ! 15-16 nov. 2022
  Fältplanering för geotekniska handläggare 

22-23 nov. 2022
  Grundläggande statistik inom förorenade områden
   NY KURS !  29-30 nov. 2022
  Riskvärdering förorenade områden 
  datum kommer
  Ostörd kolvprovtagning  
 
 
  Kurser 2023
 
  24-25 jan. 2023
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
- OBS gå till detta anmälningsformulär för 2023!
 Preliminärt datum
25-26 april 2023
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning 
      Fler kurser 2023 presenteras preliminärt i november månad  
     

   
Med reservation för eventuella förändringar i kursprogram, datum, etc.
Fler kurser och/eller kurstillfällen kan tillkomma under året.Notera

- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

Uppdaterat 2022-10-04
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum