HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kursarkivet
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling


Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kursarkivet     |     Minikurser     |     Förslagslåda


 Kursdatum 2021
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
       
  19-20 januari
Framskjutet till juni
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  21 april
  Jordmekanik - digital kurs** - FULLBOKAD
  5-6 maj
  Förorenade byggnader - digital kurs**

19-20, 26-27 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik - digital kurs** - FULLBOKAD
  28-30 juni   Certifiering provtagare, ytvatten och sediment - FULLBOKAD
  6-9 september
  Certifiering provtagare, jord och grundvatten - FULLBOKAD
   13-14 september
  JB-sondering
  21-22 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs - FULLBOKAD
  27-30 september   Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD

 28 sep - 1 okt
  Miljötekniska markundersökningar - FULLBOKAD
   11-13 oktober
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
   18-21 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten - FULLBOKAD
  18 oktober
  Grundläggande geoteknik - digital kurs** - FULLBOKAD
   19 oktober
  Grundläggande hydrogeologi - digital kurs** - FULLBOKAD
  inställd
  Fördjupad hydrogeologi
  inställd
  Geologisk historia och jordartskännedom
   22-23 november
  Riskbedömning förorenade områden - FULLBOKAD
  30 nov - 1 dec   Grundläggande statistik inom förorenade områden 
       

 Kursdatum 2022
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
8-9 februari 2022
 
Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
  NY KURS ! 15-16 nov. 2022
  Fältplanering för geotekniska handläggare 


  Fler kurser 2022 presenteras i december 2021!
  datum kommer
  Ostörd kolvprovtagning  
  datum kommer   Installation av Geohydrologisk mätutrustning  
       

    Med reservation för eventuella förändringar.
       * Hybridkurs innebär att du kan delta på plats eller via Zoom. Förval krävs.
** Digital kurs ges endast via Zoom.Särskild information gällande Covid-19

Vi bevakar utvecklingen av Covid-19 och anpassar kurserna utifrån gällande restriktioner.
Är du anmäld till kurs hör vi av oss i god tid till dig med mer information.
Under respektive kursbeskrivning finns information om hur aktuell kursanläggning hanterar gällande restriktioner.


Notera

- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.
Uppdaterat 2021-11-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum