HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling


Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier
   |     Anmälningsformulär    |     Vanliga frågor   |     Kurshistorik     |     Minikurser     |     Förslagslåda


 Kursdatum 2022
  Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
Webbkurs

  -
   
SGF:s kurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden (Extern länk)
       
  25-26 januari   Certifiering miljöprovtagare allmän kurs 
 Några platser kvar!
 31 jan - 2 feb
  Huvudkurs Fältgeoteknik del 2
- Obligatorisk förkunskap: Huvudkurs fältgeoteknik del 1!
  8-9 februari
  Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder
  29 mars
  Förorenade byggnader
  5-6 april
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  26-28 april
  Certifiering provtagare ytvatten och sediment 
  27-28 april   Jordmekanik - digitalt kurstillfälle
  9-12 maj
  Certifiering provtagare jord och grundvatten 
  16-17 maj   CPT  2 dagar 
  16-18 maj   CPT  3 dagar (för handläggare) 
  30-31 maj
  Sättningsberäkning i teori och praktik 

30 maj - 2 juni
  Miljötekniska markundersökningar
  10-12 oktober   Huvudkurs Fältgeoteknik del 1
Höstveckan
17-20 oktober
  Certifiering provtagare jord och grundvatten
Höstveckan 17 oktober
  Grundläggande geoteknik
Höstveckan
18 oktober
  Grundläggande hydrogeologi
Höstveckan 19 oktober
  Fördjupad hydrogeologi
Höstveckan 20 oktober
  Geologisk historia och jordartskännedom
  20-21 september
  Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  26-29 september
  Miljötekniska markundersökningar
  25-26 oktober
  Installation av Geohydrologisk mätutrustning
  14-15 november   Riskbedömning förorenade områden 
  NY KURS ! 15-16 november
  Fältplanering för geotekniska handläggare 

22-23 november
  Grundläggande statistik inom förorenade områden
  datum kommer
  Ostörd kolvprovtagning  
       

   
Med reservation för eventuella förändringar i kursprogram, datum, etc.
Fler kurser och/eller kurstillfällen kan tillkomma under året.Särskild information gällande Covid-19

Vi bevakar utvecklingen av Covid-19 och anpassar kurserna utifrån gällande restriktioner.
Är du anmäld till kurs hör vi av oss i god tid till dig med mer information.
Under respektive kursbeskrivning finns information om hur aktuell kursanläggning hanterar gällande restriktioner.


Notera

- Information om certifierad miljöprovtagare - läs mer här
- Det kan komma att bli justeringar i ovanstående program. Datum kan ändras och kurser kan tillkomma eller ställas in.


Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.

  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.

  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. "Value for money and time."

  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.
Uppdaterat 2021-12-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum