HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser 2017
Vanliga frågor
Höstveckan 2017
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Webbinarier
E-learning
Dokumentation


Kursvecka hösten 2017
Nedan finner du de kurser som kommer att genomföras under höstveckan 2017.

När: 16-19 oktober 2017
Var: Yasuragi, Stockholm (https://yasuragi.se)

Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen Måndag
16 oktober
Tisdag
17 oktober
Onsdag
18 oktober
Torsdag
19 oktober
Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering  x      
Byggnadsgeologi och bergstabilitet  x      
Riskbedömning förorenade områden   x  x    
Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten   x  x  x  x
Geologisk historia och jordartskännedom     x    
AMA/TB/MUR - fallgropar     x    
Avancerad släntstabilitet       x  
Fältplanering för handläggare och fält        x  
Pålprojektering      x  x
Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder       x  x
Dimensionering KC        x

Gemensam middag och aktiviteter sker på måndag, tisdag och onsdag kväll.
Mer information om detta kommer längre fram.

Anmälningssidan hittar du här.
(Länken finns även under vardera kursbeskrivning.)


 
Uppdaterat 2017-05-30
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum