HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Utbildningar
Kurser 2017
Vanliga frågor
Vårvecka 2017
Höstvecka 2017
Övriga kurser 2017
Förorenade områden
Webbinarier
E-learning
Dokumentation


Kursvecka hösten 2017 - korta kursbeskrivningar

Nedan finner du en kort beskrivning av de kurser som kommer att genomföras under höstveckan 2017.

När: 16-19 oktober 2017
Var: Yasuragi, Stockholm


Måndag 16 oktober
Tisdag 17 oktober
Onsdag 18 oktober
Torsdag 19 oktober
Geokonstruktion - principerna för dimensionering/verifiering Geologisk historia och jordartskännedom Avancerad släntstabilitet Dimensionering KC
Byggnadsgeologi och bergstabilitet AMA/TB/MU - fallgropar Fältplanering för handläggare och fält (Lab+Fält)  
Riskbedömning förorenade områden Riskbedömning förorenade områden (dag 2) Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder
(dag 1)
Planering och projektering av efterbehandlings åtgärder
(dag 2)
Certifiering jord/grundvatten
(dag 1)
Certifiering jord/grundvatten
(dag 2)
Certifiering jord/grundvatten
(dag 3)
Certifiering jord/grundvatten
(dag 4)
       
   
Kvällsaktiviteter
Gemensam middag Gemensam middag Gemensam middag
"spelaktivitet" Aktivitet "spelaktivitet"

 

 
Uppdaterat 2017-03-06
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum