HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Utbildningar
Kurser 2017
Vanliga frågor
Vårvecka 2017
Höstvecka 2017
Övriga kurser 2017
3-230-06-171 Kolvprovtagning
3-280-02-171 Grunder Geoteknik (PBL)
Förorenade områden
Webbinarier
E-learning
Dokumentation


Övriga kurser 2017

Nedan finner du en lista över övriga kurser som SGF ger under 2017

För mer information om respektive kurs, klicka på respektive länk (alla är ännu inte uppdaterade)


Datum
 Kurs
2017-04-04/07 Miljötekniska markundersökningar
2017-05-02/04 Huvudkurs fältgeoteknik del 1
2017-02-08/09 Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering
2017-04-25/27 - inställd flyttas till hösten Miljöprovtagare Certifiering ytvatten/sediment
2017-08-29/30 Kolvprovtagning
2017-08-XX/XX Grunder geoteknik enligt PBL
2017-09-12/14 CPT
2017-10-XX Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering
2017-11-XX/XX Konsolideringsteori och labratorieförsök
2018-01-XX/XX Allmän kurs provtagning certifieringUppdaterat 2017-03-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum