HemOm SGFAktuelltUtbildningarKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Utbildningar
Kurser 2017
Vanliga frågor
Vårvecka 2017
Höstvecka 2017
Övriga kurser 2017
Förorenade områden
Certifiering Miljöprovtagare Allmän information
Webbinarier
E-learning
Dokumentation


SGFs kurser avseende förorenade områden 2017

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar, risker och projektering av åtgärder. Under 2017 kommer följande kurser att ges.2017-02-08/09 Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
2017-04-04/07 Miljötekniska markundersökningar
2017-04-25/27 Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment
2017-05-08/11  Miljöprovtagare - certifiering jord/grundvatten
2017-05-10/11 Förorenade byggnader 
2017-10-04/05 Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
2017-10-16/17 Riskbedömning förorenade områden
2017-10-16/19 Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
2017-10-17/18 Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder


Mer information om kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.

Har du frågor om det arbete som SGF miljögeoteknikkommitté gör eller de kurser som de driver, så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här.


 
 
 
Uppdaterat 2017-02-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum