HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation


SGFs kurser avseende förorenade områden

SGF har ett brett utbud av kurser inom förorenade områden. Kurserna omfattar allt från provtagning till beskrivningar,
risker och projektering av åtgärder. Under 2018 ges nedanstående kurser. Anmäl dig här.


2018   Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen
 
  30-31 januari
 
Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering (Fulltecknad)
   17-19 april
  Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment (3 dagars kurs - Certifieringskurs: JA)
    17-18 april   Miljöprovtagare - ytvatten/sediment  (2 dagars kurs - EJ certifieringskurs)
  29 maj - 1 juni
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Vårveckan  14-17 maj
  Miljötekniska markundersökningar 
   18-21 september
  Miljötekniska markundersökningar 
   2-3 oktober
  Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
 Höstveckan  15-18 oktober
  Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten 
 Höstveckan  17-18 oktober
  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark 
   20-21 november
  Riskbedömning av förorenade område 


Mer information om certifierad provtagning och kurser som kan leda till att du blir certifierad provtagare hittar du här.

Har du frågor om det arbete som SGF miljögeoteknikkommitté gör eller de kurser som de driver,
så hittar du kontaktuppgifter till medlemmarna här


.
SGFs kurser inom förorenade områden under 2017
 
8-9 februari
 
Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering 
  4-7 april   Miljötekniska markundersökningar
  25-27 april   Miljöprovtagare - Certifiering ytvatten/sediment
  8-11 maj   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
  10-11 maj   Förorenade byggnader 
  4-5 oktober   Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
  16-17 oktober   Riskbedömning förorenade områden
  16-19 oktober   Miljöprovtagare - Certifiering jord/grundvatten
  18-19 oktober   Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder


Uppdaterat 2018-11-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum