HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök
An

SGF Kurs 2016

Kursnamn:                            JB-sondering - Kursen är tyvärr inställd!
[3-230-05-171]

Kursdatum: 2017-05-08/09
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 2 dagar
Internat: Ja
Anmälan: INSTÄLLD!
Kommer genomföras vid senare tillfälle
.

Länk till 
Kursanmälan

Program

Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till aktiva fältgeotekniker med några års erfarenhet, och avser att ge deltagarna djupare insikt om de styrande dokumenten för den svenska Jb-sonderingens fyra olika klasser, samt ge tips och råd på tekniskt och säkert utförande i fält.
Placering kursmatris: Kursnivå hög
Kursmål: Vid avklarad kurstentamen ska deltagarna ha full förståelse för hur jord-bergsonderingsmetoderna genomförs på ett korrekt, effektivt och säkert sätt i fält. Deltagarna ska även veta vilka förberedelser som krävs, samt hur erhållna sonderingsdata behandlas och redovisas.

Målgrupp: Kursen vänder sig till yrkesaktiva fältgeotekniker i Norden och utför jord-bergsondering i sitt yrke.
Förkunskapskrav:  Det rekommenderas att deltagarna har minst två års erfarenhet av geotekniskt fältarbete.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Kurs Både praktisk genomgång vid fältövning, samt teoretisk genomgång av styrande dokument och arbetsmiljöfrågor.
2 dagars kurs, varav ca 0,5 dagars fältövning
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
 Metodbeskrivning för Jord-bergsondering
Geoteknisk Fälthandbok
2 Fältövningsstationer med 1 borrvagn vid varje, demo av luft- resp vattenspolning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
Kunskapsverifiering: Tentamen
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Kursavgift: SGF medlem 11 800 kr exkl moms
Icke medlem 12 800 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och logi.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Gunnar Nilsson, MälarGeo
Thomas Andrén, GeoFound
Petter Liljegren, WSP
Mattias Andrén, Sweco
Andreas Lundgren, WSP
Kursansvarig person: Michael Hellström, WSP
Kursansvarig kommitté: Fältgeoteknikkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum