HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                           Jordartskännedom för fältingenjören - inställd pga för få anmälda
[3-260-01-171]

Kursdatum: 10 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 1 dag
Internat: Nej
Anmälan: INSTÄLLD!
Kommer genomföras vid senare tillfälle
.

Kursbeskrivning: Kursen i jordartskännedom syftar till att ge deltagaren en orientering om de vanligaste förekommande jordarterna, deras indelning och vilka dokument som handleder och styr benämningar och indelningar. I kursen ingår jordartsbestämning i laboratoriemiljö, för att man ska kunna känna på materialet.
Placering kursmatris: Block 3. Fält och laboratorieundersökningar. Nivå mellan
Kursmål: Deltagaren ska efter slutförd kurs
- känna till de vanligaste jordarterna
- känna till jordarternas indelningar
- känna till de handledande och styrande dokumenten
- ha utfört jordartsbestämning i laboratorium
- ha en bas att kunna tillämpa i sin geotekniska vardag
Målgrupp: Fältgeotekniker, handläggare
Förkunskapskrav: Inga
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Endagarskurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Ingen litteratur
Kunskapsverifiering: Tentamen som tar max 1 timma.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Kursavgift: SGF medlem 5 000 kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Per Carlsson, Sweco Geolab Sthlm
Tobias Thorén, Bohusgeo AB
Kursansvarig person: Per Carlsson
Kursansvarig kommitté: Laboratoriekommittén
Kursadministratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum