HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Geohydrogeologi för geotekniker
[3-290-03-171]

Kursdatum: 11 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 1 dag
Internat: Nej
Anmälan: Länk till Kursanmälan

Program

Kursbeskrivning:

Många geotekniker känner en begränsning i samband med frågeställningar kring grundvatten.Som geotekniker får man ofta frågor kring grundvattensänkningar och länshållning tex  i samband med olika typer av schakter. Geotekniska undersökningar omfattar utöver de mekaniska egenskaperna även bestämning av tex dimensionerande grundvattennivåer, strömningsmönster och portryck i jordprofilen.

I kursen får du ökad kunskap om grundvattnens inverkan på de geotekniska egenskaperna såväl som på hur förändringar i grundvatten påverkar befintliga och nya konstruktioner.

Placering kursmatris: Block 14. Geohydrologi. Nivå 2
Kursmål: • Känna till olika typer av akvifärer och dess betydelse för grundvattennivåer.
• Förståelse för "total head", Bernollis ekvation som ligger till grund för en mängd tekniska tillämpningar inom strömningsmekaniken.
• Hydrogeologiska undersökningar, (Provpumpning , lab?)
• Grundläggande principer för modellering av grundvattenflöde och transport av grundvatten
• Kunna tillämpa Darcys lag och göra enklare flödesberäkningar.
• Veta hur man bestämmer permeabilitet i lab och fält.
• Känna till metoder för länshållning och kunna beräkna grundvattensänkning.

Detta och mycket mer i denna 1-dagars kurs.
Målgrupp: Kursen vänder främst till dig som jobbat som geotekniker ett antal år.

Denna kurs ingår i block Geoteknik samt motsvarar nivå 2 enligt branschens gemensamma kompetens- och kursmatris och du ska efter avslutad kurs kunna förstå och tillämpa enklare implementeringar på olika grundvattenproblem.
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
1 dag
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kunskapsverifiering: Tentamen
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på kursverifieringen
Kursavgift: SGF medlem 5 000 kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Sadek Baker
Pia Larch, AmiQa
Kursansvarig person: Pia Larch, AmiQa, 070-7744055, pia.larch@skanska.se
Kursansvarig kommitté: Kommittéen för Byggnadsgeologi - BGS
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum