HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                Var kommer partialkoefficienten ifrån? –
                           Grundprinciper för sannolikhetsbaserad design
                           Kursen är tyvärr inställd!

[3-270-01-171]

Kursdatum: 11 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 1 dag
Internat: Nej
Anmälan: Länk till Kursanmälan

INSTÄLLD!
Kommer genomföras vid senare tillfälleKursbeskrivning:

Allmän beskrivning av kurs:

Geotekniken innehåller mer osäkerheter än andra konstruktionsämnen. Den ursprungliga metoden att hantera geotekniska osäkerheter var att använda en säkerhetsfaktor, som i praktiken var subjektiv. I dag använder vi i stället ofta partialkoefficienter som fastställts i Eurokod 7, för att se till att konstruktionen uppfyller samhällets krav på säkerhet.

Denna kurs syftar till att ge deltagaren en övergripande förståelse för det teoretiska ramverk, som partialkoefficienterna utgör en del av. Utifrån den teoretiska bakgrunden diskuteras möjligheter och begränsningar med olika metoder, såsom säkerhetsfaktorer, partialkoefficienter och mer komplicerade sannolikhetsbaserade metoder.

I kursen behandlas inte hur man får fram statistiska beskrivningar av jordegenskaperna. Det är en del av  ämnet för parallellkursen: Geotekniska osäkerheter och karaktäristiskt värde. (SGF Kurs 3-270-02-171)

I kursen behandlas

  • hur osäkerheter om laster och materialparametrar kan beskrivas med sannolikheter
  • hur man kan beräkna ett mått på brottsannolikheten
  • partialkoefficientmetodens koppling till brottsannolikheten och hur storleken på osäkerheter påverkar partialkoefficienten
  • För- och nackdelar med olika metoder – blir det alltid bättre, ju mer komplicerad metod man använder?
Kursen innehåller föreläsningar, gemensamma övningsexempel och räkneövning enskilt eller i grupp.
Placering kursmatris: Grunder geokonstruktion, Geotekniker
Kursen är på medelnivå.
Kursmål:  Efter kursen ska deltagarna
  • kunna beräkna brottsannolikheter för enkla konstruktioner
  • kunna härleda pratialkoefficienter utifrån beräkningar av brottsannolikheter
  • kunna avgöra när pratialkoefficienter är olämpliga att använda
Målgrupp:  Handläggare i geoteknik som vill få en förståelse för partialkoefficientmetodens grunder, samt dess fördelar och begränsningar
Förkunskapskrav:  Kursen riktar sig till geotekniker med erfarenhet från dimenskoneringsarbete
Deltagarna behöver vissa statistiska baskunskaper, motsvarande att känna igen begreppen medelvärde och standardavvikelse. Kursen innehåller med en kort repetition av statistiska begrepp
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Kursen är en traditionell endagskurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
 Viss litteratur kommer att sändas ut till deltagarna före kursen
Vid kursen kommer presentationsmaterialet att delas ut.
Kunskapsverifiering:  Inlämningsuppgift (hemuppgift). Beräknas kräva 4-6 timmar.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- och godkänd inlämningsuppgift
Kursavgift: SGF medlem 5 000  kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR.
Föreläsare:  Lars Olsson, Geostatistik AB
Johan Spross, GeoSpross AB
Kursansvarig person:  Lars Olsson, Geostatistik AB
Kursansvarig kommitté:  Riskkommittén
Kursadministratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum