HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            AMA/TB/MUR – fallgropar och tips
[3-280-03-171]

Kursdatum: 9 maj 2017


Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 1 dagar
Internat: Nej
Anmälan: Länk till Kursanmälan

Kursprogram

Kursbeskrivning: Bakgrund:
Varför skriver jag? Hur skriver jag? Vad står det egentligen? Utförande eller totalentreprenad? Hur undviker jag vanliga fallgropar? Har du ställt dig någon av dessa frågor, så är sannolikt detta en kurs som passar dig.

Kursen vänder sig till dig som vill få bättre förståelse för olika typer av beskrivningar, varför de ser ut som de gör och vilken information som ska vara med. Under kursdagen diskuteras även:

  • Hur formulerar man en bra beskrivning?
  • Vad står det egentligen?
  • Skillnader mellan utförande eller totalentreprenad?
  • Hur undviker jag vanliga fallgropar?

Kursens upplägg
Kursen är en traditionell kurs med föreläsning/diskussion under kursdagen och omfattar en heldag samt efterföljande tentamen. Kursen kan med fördel kombineras med följande kurser inom kursveckan:

  • Geokonstruktion – principerna för verifiering/dimensionering
Placering kursmatris: Block A Dokumentation - informations överföring. Nivå mellan

Kursen ingår i ett av tvärområdena i kompetensmatrisen, och kunskapen kan appliceras för att upprätta beskrivningar för såväl anläggningsarbete, väg/järnväg och hus.
Efter kursen förväntas deltagaren ha en kunskapsnivå motsvarande mellan dvs en förståelse som man kan tillämpa i sina egna projekt.
Kursmål: • Förstå uppbyggnaden av AMA anläggning samt kunna använda AMA+RA+MER för enklare objekt
• Förstå syftet med MUR och varför olika delar ingår, samt vad som är krav respektive råd.
• Kunna identifiera brister i en beskrivning utifrån de krav på stringens, omfattning, innehåll och språkbruk som diskuteras vid kursen
• Kunna förklara skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad avseende dokumentationskrav och beskrivningar, d.v.s. uppbyggnaden av ett förfrågningsunderlag för utförande- respektive totalentreprenad utifrån AB samt ABT.
• Förstå bakgrunden till de dokumentationskrav som gäller och vilket ursprung de har (Eurokod, föreskrifter, praxis, upphandling, sunt förnuft)
Målgrupp: Kursen riktar sig till geotekniker som arbetar eller kommer att arbeta med upprättande av beskrivningar i utförande och/eller totalentreprenader. Kursen riktar sig även till den som vill fräscha upp sina kunskaper och få möjlighet att diskutera sina erfarenheter.
Förkunskapskrav: För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kommit i kontakt med AMA i ditt arbete
och veta vad en MUR är.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Kursen är en traditionell kurs med föreläsning/diskussion under kursdagen. Kursen omfattar en heldag samt efterföljande tentamen.

En-dagskurs men kan med fördel kombineras med följande kurser:
• Geokonstruktion – principerna för verifiering/dimensionering
• Plattor/stödmur – principerna för verifiering/dimensionering
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Vid kursen kommer kurspärm att delas ut som innehåller enforderligt material under kursen, tillsammans med åhörarkopior.
IEG:s tillämpningsdokument Dokumenthantering kommer att vara basdokument och ingå i den kurspärm som delas ut vid kurstillfället.
Kunskapsverifiering: Kunskapsverifieringen sker genom en skriftlig tentamen efter kursen. Tentamen omfattar såväl flervalsfrågor som essä-frågor.
Omfattningen på tentamen motsvarar 2-4 h arbete.
Tentamen ska inlämnas senast 2 veckor efter kurstillfället
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på kursverifieringen

Kursavgift: SGF medlem 5 000 kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Håkan Garin, GeoVerkstan
Gunilla Franzén, GeoVerkstan
Kursansvarig person: Håkan Garin, GeoVerkstan
Kursansvarig kommitté: SGF standarder
Kursadministratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum