HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                           Jordmekanik
[3-200-01-171]

Kursdatum: 9 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 1 dag
Internat: Nej
Anmälan: Länk till Kursanmälan

Kursbeskrivning: I kursen behandlas grunderna i jordmekanik huvudsakligen i form av effektivspänningar och jords mekaniska beteende. Dessa bitar är viktiga för att förstå resultat från laboratorie- och fältförsök och för att förstå enkla och avancerade materialmodeller som används vid geotekniska beräkningar.

Placering kursmatris: Block 2. Grunder - Geoteknik/ingenjörsgeologi. Nivå mellan.

Kursmål: - Kunna och kunna tillämpa effektivitetsspänningsekvationen
(effektivspänningar, totalspänningar och portryck).
- Kunna konsolideringsförloppet.
- Kunna bestämma in situ vertikal- och horisontalspänningar.
- Kunna beskriva det mekaniska beteendet vid kontraktant respektive dilatant beteende under såväl dränerade som odränerade förhållanden.
- Förstå och kunna beskriva jords mekaniska (spännings-töjnings-portryck-volymändring) beteende i olika spännings-töjningsplan och spänningsplan.
- Kunna utvärdera hållfasthet från spänningsvägar (effektiva och totala spänningar).
- Förstå elastiskt och plastiskt beteende (små och stora töjningar).
- Förstå koppling mellan analysmetod (effektiv- eller totalspänningsanalys) och beräkningsmodell.

Målgrupp: Handläggare geoteknik.

Förkunskapskrav: Högskoleutbildning med minst en grundkurs i geoteknik.

Typ av kurs
inkl antal dagar:
Traditionell kurs under en dag som avslutas med hemtentamen.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kompendium Jordmekanik (tillhandahålls gratis), pp-presentationer, m.m.
Miniräknare medtages.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen (tar uppskattningsvis 2-8 h att lösa, beroende på kunskapsnivå). Sista inlämningsdag 30 dagar efter genomförd kurs.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- samt 60% rätt på kursverifieringen

Kursavgift: SGF medlem 5 000 kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare: Bo Vesterberg, SGI

Kursansvarig person: Bo Vesterberg, SGI
Kursansvarig kommitté: Huvudkurs
Kursadministratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum