HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2017
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Webbinarier
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Släntstabilitet, avancerad kurs finjord
[3-200-02-171]

Kursdatum: Del 1: 2017-01-26
Del 2: 2017-05-08
Del 3: 2017-10-18
Kursort/lokal: Del 1:
2017-01-26 Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

www.choice.se/quality/globe

Kursen börjar kl 08.30.

Del 2: Göteborg
Del 3: Yasuragi, Stockholm
Antal kursdagar: 3 separata kursdagar,
med arbete emellan
Internat: Nej
Anmälan: Kan ev finnas någon enstaka plats kvar vg
kontakta kursadminstratör:
Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


Kursinformaiton (pdf)

Kursbeskrivning: Genomförande av en stabilitetsanalys och dimensionering av eventuella förstärkningsåtgärder kräver goda kunskaper inom en rad geotekniska områden såsom skjuvhållfasthet (fält och laboratorie-metoder), portrycksprofiler (mätning och analys) och beräkningsmetoder (LEM och FEM). Dessutom krävs god överblick inom ämnesområdet och ett strategiskt tänkande när det gäller lämplig detaljeringsgrad.

Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom de flesta av ovanstående områden. God överblick och ett strategiskt tänkande tränas genom diskussioner samt en rad hemuppgifter.
Placering kursmatris: Kursnivå Hög
Block: Stabilitet och sättningar

Kursmål: Förstå de ingående delarnas betydelse i en stabilitetsanalys
Analysera stabilitetsförhållandena i en slänt med hjälp av ingenjörsmässig bedömning, empiri samt avancerade fält- och laboratorieundersökningar.
Värdera rimligheten i resultaten samt vilka fält- och laboratorieundersökningar som bör utföras och vilka som inte kommer att tillföra mer och/eller relevant information.
Välja rätt utredningsnivå för aktuellt syfte.
Kunna utföra analys av schakt med slänt.

Målgrupp: Handläggare Geoteknik
Förkunskapskrav: Civilingenjörskompetens inom geoteknik samt några års erfarenhet lämpligen 3-5 år och ha utfört en hel del stabilitetsanalyser tidigare.

Typ av kurs
inkl antal dagar:
Kursen pågår under ett år och börjar med en heldag 26 januari och fortsätter sedan med en dag under vardera SGFs kursveckor i maj och oktober. (Innan kursstart skall deltagarna läst viss litteratur och löst några enkla exempel).
Mellan kurstillfällena sker eget arbete med inlämningar och delredovisningar.

Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Allt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt via nätet och/eller delas ut vid kurstillfällena.
Ett antal moment kommer att finnas som web-baserat material.

Kunskapsverifiering: Inlämningsuppgifter och delredovisningar
 
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- utförda och godkända inlämningsuppgifter och delredovisningar

Kursavgift: SGF-medlem 14 700 kr. För icke-medlem 16 200 kr. Moms tillkommer.

I avgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Anmälan är bindande. Vid avbokning efter 4 januari 2017 debiteras hela kursavgiften.
Föreläsare:
Göran Sällfors, GeoForce
Karin Odén, SGI
Tobias Thorén, Bohusgeo
Torbjörn Edstam, Skanska

Kursansvarig person: Karin Odén, SGI
Kursansvarig kommitté: -
Kursadministratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


 

Uppdaterat 2017-10-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum