HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltNGM 2024GrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

Foto: G. Franzén

Välkommen till Grundvattenkommittéen

Under 2016 har en dialog förts mellan IAH och SGF om behovet av ett mötesplats/forum för frågor som berör Grundvatten. Dialogen ledde fram till att medlemmarna i Svenska IAH från och med senhösten 2016 etablerar en Grundvattenkommitté inom SGF.

SGF hälsar därmed alla som är intresserade av grundvattenfrågeställningar av olika slag, varmt välkomna till SGF.  Läs mer om hur du kan bli medlem på följande sida.

Exakt vilka frågeställningar som kommittéen priorietera kommer att bestämmas under början av 2017. Genom SGFs nya kommitté så kommer vatten att bli en av SGFs kärnfrågor inte bara för den nya kommittén, utan även i samverkan med de befintliga kommittéerna fält, miljö, BGK, risk, standarder och jordförstärkning.

Under 2017 kommer det att bli flera arrangemang där grundvattenfrågorna blir en del av det som diskuteras.

Verksamhetsområdet för Grundvattenkommittén
Grundvatten och alla de olika frågeställningar som detta innebär.

Inom dessa områden skall kommittén arbeta med:
  • Information
  • Utbildning
  • Initiering av forskning och utveckling
  • Nätverksbyggande
  • Uppdaterat 2016-12-06
    Utskriftsvänlig sida
    Provided by Webforum