HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten
[3-220-03-171]

Kursdatum: 8-11 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 4 dagar
Internat: Ja
Anmälan: Länk till Kursanmälan
Program

Kursbeskrivning: Bakgrund
SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en
certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja
kvaliteten på miljötekniska undersökningar, d.v.s. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Nordtest anger i certifieringsstandarden att provtagarens kompetens skall säkerställas genom utbildning (kurser) och praktiskt utförande av provtagning.

Naturvårdsverket har i kvalitetsmanualen för efterbehandlingsprojekt (Utgåva 5 2013) angett att ”Från och med år 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel”.

En intresseundersökning som genomfördes under våren 2006 visade bl. a. att branschen upplever ett stort behov av och önskar ställa krav på certifierade provtagare för att säkerställa kvalitén på miljötekniska undersökningar. De mest prioriterade provtagningsmedierna var enligt undersökningen jord och grundvatten, följt av sediment och avfall.

Denna kurs ingår i block förorenad mark samt motsvarar nivå hög enligt branschen gemensamma kompetens och kursmatris.
Placering kursmatris: Block 11 Provtagning. Nivå hög
Kursmål:
Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter
genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen där det krävs godkänd Allmänna grundkurs och godkänd tentamen från Specialiseringskurs jord och grundvatten för alla som skall bli certifierade miljöprovtagare. Dessutom krävs bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem med dokument, mallar och checklistor som uppfyller Nordtests krav. För ytterligare information om certifieringsförfarandet se certifieringsstandarden eller hör med Thomas Jansson (thomas_jansson@golder.se, 08-506 306 65), kursansvarig Allmän grundkurs.
Förkunskapskrav: Deltagarna förutsetts ha gått Allmän kurs eller ha motsvarande kompetens. Inför kursen ska deltagarna läsa in material och besvara ett antal instuderingsfrågor motsvarande ca 2 arbetsdagar. Svaren ska skickas in före kursstart.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
4 dagar
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kunskapsverifiering:
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på kursverifieringen
Kursavgift: SGF medlem 22 500 kr exkl moms
Icke medlem 24 500 kr exkl moms

I avgiften ingår dokumentation från föreläsningar samt måltider och logi enligt program. Kursen är en internatkurs. Alla priser exkl. moms.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare:
Kursansvarig person: Patrik von Heijne, Ramböll
Kursansvarig kommitté: Miljö
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum