HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Sök

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                            Geotekniska osäkerheter och karaktäristiskt värde -
                           kursen är tyvärr inställd

[3-270-02-171]

Kursdatum: 10 maj 2017
Kursort/lokal: Arken, Göteborg
Antal kursdagar: 1 dag
Internat: Nej
Anmälan: INSTÄLLD!
Kommer genomföras vid senare tillfälle
.

Kursbeskrivning:

Allmän beskrivning av kurs:

Geotekniska osäkerheter är oftast stora. Man vill därför gärna minska dem genom att få fler prover. Effekten av ökad provtagning kan objektivt beskrivas om man använder statistiska mått, som medelvärde och spridning (t.ex. uttryckt som en variationskoefficient).

I kommande, uppdaterade Eurokod 7 ser man ut att gå mot ett mer statistiskt tankesätt och redan idag finns det statistiska metoder som kan användas när man bestämmer karakteristiskt värde. Den praktiserande geoteknikern har därför användning av grundläggande förståelse för

  • hur man beskriver osäkerheter i statistiska termer
  • hur man kan väga samman förhandskunskap om jorden med provresultat

I kursen behandlas

  • hur osäkerheter kan beskrivas med sannolikhetstermer som medelvärde och standardavvikelse
  • de geotekniska osäkerheterna och jordmodellen
  • sammanvägning av förhandskunskap och provdata
  • Sätt att bedöma förhandskunskapen
  • Effekten av att ta ytterligare prov när karaktäristiskt värde utvärderas

Kursen innehåller föreläsningar, gemensamma övningsexempel och räkneövning enskilt eller i grupp. Kursen kan med fördel kombineras med systerkursen ”Var kommer partialkoefficienten ifrån?

Placering kursmatris: Grunder geokonstruktion, Geotekniker
Kursen är på medelnivå
Kursmål:  Efter kursen skall deltagarna kunna
  • beskriva osäkerheter i statistiska termer
  • uppdatera förhandskunskap med provresultat
  • avgöra effekten av ytterligare prov på karakteristiskt värde.
Målgrupp:  Handläggare i geoteknik som vill få en förståelse för hur osäkerheter i undersökningarnas mätresultat och undersökningsmetoders olika noggrannhet påverkar den slutliga designen.
Förkunskapskrav:  Kursen riktar sig till geotekniker med erfarenhet från dimensionerisarbete.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
Kursen är en traditionell endagskurs.
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
 Vid kursen kommer presentationsmaterial att delas ut.
Kunskapsverifiering:  Inlämningsuppgift (hemuppgift). Beräknas kräva 4-6 timmar
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 80% närvaro på kursen
- och godkänd inlämningsuppgift
Kursavgift: SGF medlem 5 000 kr exkl moms
Icke medlem 5 500 kr exkl moms

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Kostnad för övernattning ingår inte.
Kursanmälan är bindande och vid avbokningsregler hittar du HÄR
Föreläsare:  Lars Olsson, Geostatistik AB
Johan Spross, GeoSpross AB
Anders Prästings, KTH / Tyréns
Kursansvarig person:  Lars Olsson, Geostatistik AB
Kursansvarig kommitté:  Riskkommittén
Kursadministratör: Omnium Kompetensutveckling, Lennart Stark, lennart.stark@omnium.se


 


Uppdaterat 2017-08-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum