HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Höstveckan 2017
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Webbinarier
E-learning
Seminarier
Dokumentation

SGF Kurs 2017

Kursnamn:                           Miljöprovtagare - Allmän kurs provtagning certifiering
[3-220-02-172]

Kursdatum: 4-5 oktober 2017
Kursort/lokal: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm                                           
Antal kursdagar: 2 dagar
Internat: Nej
Anmälan: Kursen är fulltecknad.
Kontakta kursadminstratör för kölista.

Kursbeskrivning: Bakgrund
SGF har sedan 2006 erbjudit kurser i miljöprovtagning av jord och grundvatten i enlighet med en
certifieringsstandard som utarbetats av Nordtest. Syftet med certifiering av miljöprovtagare är att höja
kvaliteten på miljötekniska undersökningar, dvs. att säkerställa att provtagare har tillräcklig kompetens och att provtagningen utförs med rätt metodik och utrustning. Nordtest anger i certifieringsstandarden att provtagarens kompetens skall säkerställas genom utbildning (kurser) och praktiskt utförande av provtagning.
Den Allmänna grundkursen är obligatorisk för alla som skall bli certifierade miljöprovtagare. Vidare krävs det att man även går specialkurser för provtagning av jord, grundvatten m.m. Specialkurser kommer i mån av intresse att erbjudas av SGF under 2016.

Naturvårdsverket har i kvalitetsmanualen för efterbehandlingsprojekt angett att ”Från och med år 2015
kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av jord,
grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel” (Utgåva 5 2013).

Kursens innehåll
Den allmänna grundkursen är obligatorisk och innehåller enbart teoretiska avsnitt. Den allmänna kursen omfattar följande obligatoriska moment:
- Beskrivning av certifieringsprocessen för att bli miljöprovtagare
- Provtagningsteori
- Grundläggande statistik
- Kvalitetssystem för certifierad miljöprovtagning

Förutom ovanstående ingår moment om föroreningars kemiska egenskaper och provtagningsplan.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen och för godkänt krävs 70 % rätta svar. Tentamen görs under
eftermiddagen dag 2.
Placering kursmatris: Block 11 Provtagning. Nivå mellan
Kursmål:
Målgrupp: Kursen vänder sig först och främst till personer som utför provtagning i fält och som avser att certifiera sig enligt Nordtests standard. Det finns dock inget krav på att kursdeltagare måste certifiera sig efter
genomgången kurs. Kurserna är en del i certifieringsprocessen men det finns även andra krav som behöver uppfyllas för provatagaren skall bli certifierad, bl.a. att det företag eller den organisation där provtagaren är anställd har ett kvalitetssystem som uppfyller Nordtests krav.
Förkunskapskrav:
Typ av kurs
inkl antal dagar:
2 dagar
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kunskapsverifiering: Tentamen under dag 2
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- minst 90% närvaro på kursen
- samt 70% rätt på kursverifieringen
Kursavgift: SGF medlem 10 200 kr
Icke medlem 11 200 kr

I kursavgiften ingår kursdokumentation och lunch. Ev. övernattning ordnas av deltagaren själv.
Kursanmälan är bindande.  För återbud som ej anmäls före den 8 januari 2017 debiteras hel konferensavgift.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Christian Maurice, Ramböll
Thomas Jansson, Golder Associates
Jeffrey Lewis, Tyréns
Kursansvarig person: Thomas Jansson, Golder Associates
Kursansvarig kommitté: Miljö
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


 

Uppdaterat 2017-08-29
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum