HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Program
Deltagaranmälan
Utställningen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Kontakt
IN ENGLISH
Registration
The exhibition
Dagen-innan-GD

Welcome to The Foundation Day (Grundläggningsdagen)
- the annual meetingplace for geotechnicians since 1978!

Thursday 14th of March 2019
 

View the program

The Conference will take place at the Stockholm International Fairs in Älvsjö, Stockholm. The day will be rounded off with a banquet in the evening at The City Hall in Stockholm.

The Foundation Day is the meeting point for people and companies in the geotechnical field (contractors, consultants, entrepreneurs, suppliers, students etc) with 800 participants and over 70 companies in the exhibition.

We are happy to note that over the last six years there has been an increase of people visiting the foundation day from other european countries. Obviously, international companies in the geotechnical field has focused on this day and has seen its potential.

Make sure to join the exhibition!


Yours sincerely,
Anders Prästings
Chairman of the GD-committee

Feel free to contact usThe Foundation Day's partners 2019:


Plus-sponsor:

 
View the program


Register here!

 
    The Program for GD
March 14th, 2019

 08:00

 09:00
 
Registration & coffee - the exhibition opens

Introduction – the GD committee
   
 09:10   Session 1:
BACK TO THE FUTURE


Provtagning med Geobor S och triaxförsök i fast lagrad morän i samband med planering av Ostlänken, höghastighetsjärnväg

Luke Chapman, Sweco Civil
Morgan Axelsson, Trafikverket

Framtidens riskhantering – nu med systemförståelse
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH
 

Säkra vägen till ny teknik
Tara Wood, Ramböll

 
   
 10:10   Three price awards

¤    SGF's price for Best Master's Dissertation 2018

SGF's chairman Victoria Svahn will hand out the price

¤    GULDPÅLEN 2018
Svensk Grundläggning (SAFE) and Pålkommissionen
will traditionally hand out the price

¤    Sven Hansbos pris
SGF hands out the price
   
 10:30   Coffee break with time to visit the exhibition and mingle  Coffee sponsor:
   
    Note! Parallel sessions      
 11:10Session 2A:
YOUNG IN THE TRADE 3.0

  Session 2B:
RnD


 
  Geoteknik och hydrogeologi
– likheter, skillnader och
kommunikationsmissar

Linn Ödlund Eriksson, Sweco

Nya Sjukhusområdet Malmö
– djupa schakter bland kulvertar och vårdbyggnader

Camilla Vass och Daniel Isik, Skanska
   
När två minus blir ”Plus”
– tillbyggnad av Liljevalchs
konsthall, Stockholm

Tanja Bojovic och Mikael Creütz, Golder

  Soft clay inside out  
Georgios Birmpilis, Chalmers

Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning sparar tid, pengar och miljöpåverkan
Carl Wersäll, KTH

En icke-destruktiv bestämning av materialparametrars värden för fyllningsdammar
Jasmina Toromanovic, LTU

   
 12:15

  Lunch break with time to visit the exhibition and mingle
 
 
   


Note! Parallel sessions
 
 13:25 Session 3A:
BACK TO OUR TIME

Att utföra geotekniska undersökningar i en nära nog omöjlig terräng
Pia Hansson, Tyréns
Anders Dahlberg, Trafikverket


Marieholmstunneln
Johan Edin, Trafikverket

Bruk av jet-peler for fordypning
av kjellere og sikring av ny
byggerope på Valkyrien i Oslo

Kjell Karlsrud, NGI

      Session 3B:
RnD

Effektiv kommunikation av
Geo-relaterad undermarksinformation i ett LCC-perspektiv

Mats Svensson, Tyréns

Alla goda ting är 3(D)?
Torbjörn Edstam, Skanska

Geofysik som en självklar del vid förundersökningar i komplex geologi? - Exempel från ”zonen” i Saltsjön i Stockholm
Roger Wisén, LTH
Ola Forsberg, Trafikverket
 
   
 14:30   Coffee break with time to visit the exhibition and mingle Coffee sponsor:
   
 15:15   Session 4:
WHAT HAPPENED?


Stand up – så mycket bättre
Magnus Sjöberg, Stockholms hamn
Helena Berggrund, Sweco
Thomas Thorefeldt, VeidekkeDe tre vise – Jubileumsföreläsning x 3

Håkan Stille, KTH
Göran Sällfors, CTH
Sven Knutsson, LTU

   
 16:25   End of the day
Victoria Svahn, chairperson SGF
 
   
 19:00   GD-Dinner
Grundläggningsdagen will be concluded with discussions and continued networking during a dinner at Stockholms Stadshus.
(Preregistration is required.)
 Register here!

Partner companies 2019:Plus-sponsor:

   

 
Don't forget the GD-app!

Available for download - for free - for iPhone, Andriod and tablets. Search for Grundläggningsdagen.
In the app is the program with the agenda, abstracts and articles. With the possibility to vote for "Bästa föredrag".
Feel free to leave feedback regarding Grundläggningsdagen via the app!

   
      These sessions will be held in English.

The Foundation Day (GD) is hosted by the Swedish Geotechnical Society - SGF
The GD-committee plans and executes the annual Foundation Day as their main task.

Technical organizer is: Omnium AB - www.omnium.se


Uppdaterat 2019-02-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum