HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier/WS
IEG tillämpningsdokument
Instruktionsfilmer
Mallar och protokoll
Webbinarier
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift


SGF rapport 1:2016 Jordarters indelning och benämning

Nu finns SGFs rapport 1:2016 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Denna reviderade utgåva av Jordarternas indelning och benämning, har som huvudsyfte att bevara en mycket informativ rapport med bland annat beskrivningar av svensk geologi och med direkt koppling till geotekniska beskrivningar och problemställningar.

Vidare skall den ge en bredare information och bakgrund om aktuella laboratorieprovningar än den som direkt beskrivs i gällande standarder. Det innebär bland annat att de direkta beskrivningarna av provningstekniker har anpassats till gällande standarder och ger en mer informativ beskrivning än vad som framkommer i en standard.
Uppdaterat 2017-03-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum