HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier/WS
IEG tillämpningsdokument
Instruktionsfilmer
Mallar och protokoll
Webbinarier
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift


SGF rapport 1:2017 Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet - en vägledning

Nu finns SGFs rapport 1:2017 att beställa eller ladda ner. Gå till SGF-publikationer.

Om innehållet i rapporten:

Rapporten syftar till att förtydliga de kvalitetskrav som rimligen kan/bör/skall ställas på geotekniska undersökningar som syftar till att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten för en lera.

I denna rapport lämnas även kompletterande rekommendationer för hur specialiserade försök (direkta skjuvförsök, triaxialförsök och CRS-försök) bör utföras, tolkas och redovisas.

Rapporten innehåller:
- Arbetsgång vid bestämning av Cu
- Provtagning och planering
- Direkta skjuvförsök
- Triaxialförsök
- CRS-försök


Uppdaterat 2017-03-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum