HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Print-on-demand
Nytt från högskolan
Äldre information
2017
SGFs kalender 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Sven Hansbos Pris 2017
Bästa Examensarbete 2016
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bilder - GD 2017 med middag
SGF Föreningsstämma 2017
2016
2015
2014


Sven Hansbos pris 2017

Sven Hansbos pris delades ut för tredje gången.

Priset instiftades i samband med Sven Hansbo 90-årsdag. Motiveringen är att SGF vill uppmärksamma Svens förtjänstfulla insatser genom åren för såväl svensk geoteknik som Svenska Geotekniska föreningen. Genom sitt engagemang och intresse för att utveckla ämnesområdet inspirerar han geotekniker såväl nationellt som internationellt.

Han är en av vår nutids mest internationellt erkända geotekniker. Hans internationella geoteknikresa startade 1970 då han flyttade från Wien till Stockholm för forskarstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Därefter har han varit aktiv gästforskare och professor i den universitetsnära forskarvärlden vid ett flertal tillfällen och vid universitet så som National Autonomous University of Mexico, University of Berkeley, University of Kentucky och Kungliga Tekniska Högskolan. Genom åren har han har varit inbjuden talare vid konferenser och symposier i fler än 40 olika länder.
Han har satt sitt avtryck både som konsult och som entreprenör där hans expertkompetens varit mycket framgångsrik för hans uppdragsgivare. Hans intresse inom geo- och grundläggningstekniken har mycket stor spännvidd.

En ”röd tråd” genom hans yrkesverksamma liv har dock varit tekniska lösningar och tillämningar inom jorddynamiken. Rainer Massarsch leder i dag det egna företaget Geo Risk & Vibration Scandinavia AB.GRATTIS Rainer!


En glad pristagare tillsammans med Sven Hansbo, vid utdelandet av priset.Allas vår Sven!

Uppdaterat 2017-03-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum