HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF utvärdering 2017
Enkät
Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
SGFs kalender 2017
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Utvärdering av SGF 2017

SGF är en växande förening med idag ca 1500 medlemmar, 10 kommittéer och 4 lokalavdelningar. Föreningen har ett stort utbud av kurser (ca 30 st) och driver flertalet projekt. Samverkan sker med flera andra aktörer för att påverka utvecklingen i branschen. SGF är även engagerad internationellt. Sedan slutet av 2016 så omfattar SGFs verksamhet jord, berg, vatten och miljö.

Under 2016 har frågan lyfts, om nuvarande organisation och arbetsfördelning är den mest optimala för att skapa goda förutsättningar för föreningen.

Vid föreningsstämman 2017 så beslutades att en utvärdering av nuvarande verksamhet skulle genomföras, som kritiskt synade såväl nuvarande verksamhet som framtidsplaner. Målsättningen är att föreslå en organisation som bättre svarar mot föreningens behov och som skapar förutsättningar för en fortsatt livaktig förening.

Läs mer om uppdraget i denna pdf.

Under våren har styrelsen, lokalavdelningar och kommittéer träffats och diskuterat. Resultatet är en lång lista med möjligheter över vad föreningen kan vara. SGF – Vad och Hur utkast 2017-05-24.pdf

Vill du tycka till om vad SGF ska vara/göra? Svara på enkäten senast 2017-08-20

Har du synpunkter på SGFs framtida organisation? Maila dina synpunkter senat 2017-08-20


Uppdaterat 2017-06-27
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum