HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
Reviderad Tankebild ny organisation SGF
SGFs kalender 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Enkät - svar fram till den 17 juli

Nedan finner du ett axplock av de svar som erhållits fram till den 17 juli, 2017. Instämmer du? Missa inte möjligheten att bidra med vad du tycker-

Enkäten hittar du här.

Ditt svar behöver vi senast 2017-08-20.

Tack på förhand för att du tar dig tid!

SGFs styrelse

------------------------

Det finns två orsaker som verkar vara de viktigaste, när man väljer att gå med i SGF:
- För att få ett nätverk i branschen
- Få information om vad som händer
När det gäller vad föreningen ska fokusera på så verkar kunskapsförmedling, kunskapsuppbyggnad och nationell mötesplats vara det som är viktigast!


Uppdaterat 2017-07-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum