HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Kunskapsbank
Print-on-demand
SGF rapporter
Print-on-demand - hitta rapport
SGF rapport 3:2017 - Dynamiska miljöundersökningsmetoder
SGF rapport 2:2017 - MER fält och lab
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering - Engelska
SGF rapport 1:2017 - Metodik Cu
SGF rapport 2:2016 - Akustisk Jb....
SGF rapport 1:2016 - Jordarters indelning...
SGF rapport 1:2015 - JB
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 1:2013 SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGF rapport 2:2013 SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF rapport 1:2014 - Riskhantering
SGF rapport 2:2014 - Riskidentifiering
SGF rapport 1:2015 - JB
Rapport risker i byggprojekt
SGFs Fälthandbok Geoteknik
SGFs Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden
SGF-notat Akustisk JB-sondering, etapp 1
SGF Notat
SGF Metodblad
SGF/BGS Beteckningssystem
Carbon footprint
Dokumentation seminarier/WS
IEG tillämpningsdokument
Instruktionsfilmer
Mallar och protokoll
Webbinarier
Elearning
Åtgärdsportalen
Standard - föreskrift


SGF rapport 2:2017
Mät- och ersättningsregler för geotekniska fält- och laboratorieundersökningar


Ladda ner din rapport
(i webshopen sök på 2017)


Ladda ner mall för mängdförteckning

Om rapporten


SGF tog inför året 2016 beslut på ett utvecklingsprojekt för framtagande av ett branschspecifikt dokument/verktyg för fältgeoteknik i upphandlingsmoment som kan tillvarata och förtydliga kvalitet, arbetsmiljö, kalkylerbarhet och reglerbarhet samt ge rättvisa villkor för både utförande part (konsult) samt beställare.

Rapporten har till syfte att utveckla upphandlingen av fältgeoteknik så att:
    1) beställaren får ett upphandlingsverktyg som även ger en inblick och
förståelse för alla moment som fältgeoteknik innefattar och där mängder
kan regleras efter utfall samt att
    2) konsulterna har samma verktyg att förhålla sig till som är utarbetat för
att beakta arbetsmiljö och kvalitet samt som är kalkylerbart och reglerbart.

Projektets utgångspunkt har varit NGF Melding 10, med anpassning till Sverige
och SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Har du synpunkter på innehållet eller tillämpningen av rapporten? Skicka dina kommentarer och förslag till förbättringar till info@sgf.net. Vi kommer att samla alla kommentarer och när vi ser att det finns ett behov så kommer rapporten och mallen att revideras.


Om du laddar ner rapporten så finns mängdförteckningen i pdf-filen som en bifogad fil. Se nedan hur du hittar den!

Uppdaterat 2017-09-03
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum