HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
Extra föreningsstämma 2018
Bästa Examensarbete 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2018 samt årsmöte
Sven Hansbos Pris 2018
Bilder - GD 2018 med middag
SGFs Pris 2018
SGF Föreningsstämma 2018
NYA SGF 2018
Nya SGF - förhandsinformation
Reviderad Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
Tankebild ny organisation SGF
SGFs kalender 2018
Grundläggningsdagen
Dagen-innan-GD 2018
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
Print-on-demand
Nytt från högskolan
Äldre information


Reviderad "Tankebild" ny organisation SGF

Nu börjar formerna för ett framtida arbetssätt inom SGF att ta form. Enkätsvar och diskussioner i olika grupper har sammanställts till en bild av hur SGF ska se organisera sig framöver. Förhoppningen är att organisationen ska skapa förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling med ett starkt inslag av nätverksbyggande. Samtidigt ska organisationen ge både tydlighet och flexibilitet.

Ladda ner pdf-versionen som ger dig en mer läsbar version. Vad tycker du om förslaget? 

Maila gärna dina synpunkter till info@sgf.net senast den 25 oktober

Förenklad "tankebild"


Uppdaterat 2017-09-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum