HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankKommittéerLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Aktuellt
SGF rapport 2:2017 MER
SGF rapport 1:2014 Riskhantering Engelsk
SGF utvärdering 2017
Tankebild ny organisation SGF
Enkätsvar 2017-07-17
Reviderad Tankebild ny organisation SGF
SGFs kalender 2017
Bilder - Dagen-innan-GD 2017
Bästa Examensarbete 2016
Sven Hansbos Pris 2017
Rolf Brinks Pris 2017
Bilder - GD 2017 med middag
Print-on-demand
Grundläggningsdagen
Äldre information
Nytt från högskolan


Reviderad "Tankebild" ny organisation SGF

Nu börjar formerna för ett framtida arbetssätt inom SGF att ta form. Enkätsvar och diskussioner i olika grupper har sammanställts till en bild av hur SGF ska se organisera sig framöver. Förhoppningen är att organisationen ska skapa förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling med ett starkt inslag av nätverksbyggande. Samtidigt ska organisationen ge både tydlighet och flexibilitet.

Ladda ner pdf-versionen som ger dig en mer läsbar version. Vad tycker du om förslaget? 

Maila gärna dina synpunkter till info@sgf.net senast den 25 oktober

Förenklad "tankebild"


Uppdaterat 2017-09-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum