HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Grundläggningsdagen
Bästa examensarbete
Kuriosa
Foton 2019
Foton 2018
Foton 2017
Kontakt GD
IN ENGLISH
Grundläggningsdagen
Foton från Grundläggningsdagen 2017

Foton från middagen på Grand Hôtel

Fullsatt som vanligt på GDs tjusiga och uppskattade middag på Grand Hôtel, med förstklassig underhållning.
   
Maria, Lasse och Sara, övertygar oss om att vi allihopa ska hjälpa till och locka fler till branschen!   Sofia Källgren och Johan Boding spred skönsång.
  Stefan och Maria hjälps åt att leda sången. En gång GD alltid GD.
 
Sven Hansbos pris 2017


Sven Hansbos pris delades ut för tredje gången på Grundläggningsdagen.
Läs mer om Sven här.

Priset instiftades i samband med Sven Hansbo 90-årsdag. Motiveringen är att SGF vill uppmärksamma Svens förtjänstfulla insatser genom åren för såväl svensk geoteknik som Svenska Geotekniska föreningen. Genom sitt engagemang och intresse för att utveckla ämnesområdet inspirerar han geotekniker såväl nationellt som internationellt.

Priset tillföll 2017 Rainer Massarsch med nedanstående motivering:

"Han är en av vår nutids mest internationellt erkända geotekniker. Hans internationella geoteknikresa startade 1970 då han flyttade från Wien till Stockholm för forskarstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Därefter har han varit aktiv gästforskare och professor i den universitetsnära forskarvärlden vid ett flertal tillfällen och vid universitet så som National Autonomous University of Mexico, University of Berkeley, University of Kentucky och Kungliga Tekniska Högskolan. Genom åren har han har varit inbjuden talare vid konferenser och symposier i fler än 40 olika länder.
Han har satt sitt avtryck både som konsult och som entreprenör där hans expertkompetens varit mycket framgångsrik för hans uppdragsgivare. Hans intresse inom geo- och grundläggningstekniken har mycket stor spännvidd.

En ”röd tråd” genom hans yrkesverksamma liv har dock varit tekniska lösningar och tillämningar inom jorddynamiken. Rainer Massarsch leder i dag det egna företaget Geo Risk & Vibration Scandinavia AB."

Sven Hansbo håller tal. ->

 

 
 

  Rolf Brinks pris 2017

Rolf Brinks pris delas ut vartannat år till person som har vidgat geoteknikens gränser och gärna vågat göra något annorlunda. Pristagaren skall ha utökat arbetsområdet och ökat marknaden för geotekniker.

Prisnämnden hade följande motivering till att utse Henrik Möller som årets pristagare:

 
 
  "Han har genom sin kompetens, hängivna engagemang samt nyfikenhet för det okända vidgat arbetsfältet för geotekniker i södra Sverige och speciellt i Skåne. Han har ofta haft en central roll i stora strategiskt viktiga samhällsprojekt där han gjort avtryck på utformning och utförande genom att framhålla vikten av ett sunt geotekniskt tänkande.
     Hans lättsamma sätt har varit en framgångsfaktor för sin roll som konsult vilket han nyligen har fört vidare in i det egna företaget. Han är verksam både som projektör och som resurs i entreprenörsnära roller genom produktionstekniskt stöd.
     Han har även visat stort intresse för att vidareutveckla branschgemensamma arbetssätt och på så vis framhållit betydelsen av geotekniken. Sammantaget har Henrik Möller uppfyllt prisets krav på att vidga geoteknikerns arbetsområde och inflytande."


 
 

 
 
Foton från Dagen-innan-GD och Grundläggningsdagen 2017
Uppdaterat 2019-03-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum