HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Anmälningsformulär
Webbutbildning
Webbinarie-arkiv
Vanliga frågor
Kurshistorik
Seminarier & minikurser
Förslagslåda - kursutveckling
    

Webbinarie-arkiv

I listan nedan finns ett samlat arkiv över SGFs inspelade webbinarier.


Genomförda webbinarier
Material för nedladdning Arrangör och/eller föreläsare
Datum för livesändning
       
Nya dimensioner i svensk planering – undermarksplanering och geosystemtjänster  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Jenny Norrman, Chalmers Avdelning för Geologi och Geoteknik
2021-12-10
27 min

Hitta enkelt hur du utför sonderingsmetoder enligt standard  Dokumentation (pdf)
  2021-11-18
26 min

Systematisk efterinjektering i Förbifart Stockholm  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Louise Sjölund, AECOM  
2021-11-12

Presentation av examensarbeten 2020 som nominerats för SGF:s pris: Bästa examensarbete 2020    SGF
2021-10-05

Undersökning av markens uppbyggnad genom flygburna geofysiska mätningar  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Hans Jeppson, WSP
2021-10-01
48 min

Workshop om geotekniska riskkartor  Finns tillgängligt här
SGF AG Risk
2021-09-16
(6 olika klipp)

Groundwater control for construction  Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Dr Martin Preene,
Preene Groundwater Consulting
2021-09-03
62 min

Schakt i Varberg
Dimensionering av svävande spont i lera

  SGF lokalavdelning Väst
Åsa Fransson, Golder/WSP
Anders Kullingsjö, Skanska Teknik
2021-06-17
20 min / 40 min

Om sulfidjordsdeponi och om Kalixbron
  SGF lokalavdelning Nord
Lisa Cullhed, Trafikverket
Lennart Nilsson, NCC
2021-06-10
46 min

Tätning i Västlänken, hur går det?  Dokumentation (pdf)
SGF sektioner Grundvatten & Berg
Magnus Zetterlund, Norconsult, Christian Butron, Trafikverket 
2021-06-04
51 min

Grundvattenhantering i känsliga miljöer
- Projekt Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Patrik Lissel, WSP
2021-05-07
48 min

Bergrelaterade frågor hos SGI
SGI - Inte bara jord
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Johan Berglund, SGI
Isabelle Staub, SGI
2021-04-27
54 min

Geoenergi - framtidens energisystem kräver geologikompetens
  SGF sektion Grundvatten
David Klemetz, Sweco
Sara Eriksson, Sweco
2021-04-09
56 min

SGF Syd bjöd på ett föredrag i samband med sitt årsmöte
Hur gör de i Danmark?
Dokumentation (pdf)
SGF lokalavdelning Syd
Thomas Carentius Larsen, GEO
2021-04-07
31 min

SGF Nord bjöd på fem föredrag i samband med sitt årsmöte
Se alla här
  SGF lokalavdelning Nord
Håkan Rosén, MITTA
Tomas Karlberg, AFRY
Daniel Sjölund, PEAB
Björn Widén, PEAB
Måns Ryttmäster SGI
Sistaårsstudenter från Väg & Vatten, LTU
2021-03-24

Dutch groundwater dewatering practice/experience and extra focus on installation and de-installation of used wells.

SGF sektion Grundvatten
Guido Van Tongeren, Henk Van Tongeren Water & Techniek
Linn Ödlund Eriksson, Sweco
2021-03-05
53 min

SGF Öst bjöd på ett föredrag i samband med sitt årsmöte
Nya tunnelbanan

SGF lokalavdelning Öst
Niklas Bergman, SLL
Kristofer Manneteg, SLL
2021-02-25
62 min

Nytt verktyg för att strukturera georisker   Dokumentation (pdf)
SGF AG Risk
Olle Båtelsson, Trafikverket
Lars Olsson, Geostatistik
Johan Spross, KTH Jord och bergmekanik
2021-02-12
32 min

SGU informerar om de nya karttjänster som kommit ur SGU:s särskilda Grundvattensatsning
Dokumentation (pdf):
Nivåer (Johan Ö.)
3D (Eva W.)
SGF sektion Grundvatten
Johan Öhman, SGU
Eva Wendelin, SGU
Moderator: Björn Holgersson, SGU
2021-02-05
37 min

Tillämpning av ingenjörsgeologi vid bergbyggande – teori och praktik
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Robert Swindell, Sweco
Moderator: Stefan Sandberg, Afry
2021-01-29
55 min

SGF Väst bjöd på två föredrag i samband med sitt årsmöte
1) Massundanträngning
2) Prognos av massförskjutning på grund av pålinstallation i lösa jordar
Dokumentation (pdf):
Massundanträngning
Pålinstallation
SGF lokalavdelning Väst
1) Leif Jendeby, Cowi
2) Jonatan Isaksson, Chalmers/NCC
Moderator: Bernhard Gervide Eckel
2021-01-28
46 min
31 min

SGF Öst julföredrag 2020
Dokumentation (pdf):
Jb-Vib
Dim.grundvattennivåer
SGF lokalavdelning Öst
2020-12-09
84 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 4 av 4: Nivåövervakning och kontrollprogram för grundvatten
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Anders Strandanger, Akvifär Grundvattenkonsult
Ola Forssberg, Trafikverket 
2020-12-04
46 min

SGF lokalavdelning Syds adventsföreläsning
Kronløbsøen
  SGF lokalavdelning Syd
Jonathan Jørgensen Møller
2020-12-02
44 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Berg
Del 2 av 2: Grundläggning - gränsen mellan geoteknik och bergteknik
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Ulf Lindblom, Prof.em. Chalmers
2020-11-27
46 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Berg
Del 1 av 2: AMA och underhåll i berg – vad är det vi mäter?
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Berg
Gustav Cederholm, BESAB och Stefan Sandberg, AFRY
2020-11-06
36 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 3 av 4: Förvirringen kring dimensionerande nivåer
Dokumentation:
Presentation (pdf)
Förvirringen... (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Ola Forssberg, Trafikverket
Linn Ödlund Eriksson, Sweco och Sven Celander, WSP
2020-11-06
45 min

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 2 av 4: Vattenverksamhet -juridik möter teknik
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Linn Ödlund Eriksson, Sweco och
Rickard Hulling, Advokatfirma Stangdell & Wennerqvist
2020-10-02
60 min
(varav 8 min frågestund)

Webbinarieserie:
SGF sektion Grundvatten
Del 1 av 4: Handledning för hur du bedömer området där grundvattennivån påverkas kring öppna schakter 
Dokumentation (pdf)
SGF sektion Grundvatten
Björn Holgersson, SGU
2020-09-11
27 min

Kostnader och nyttor av riskreducerande åtgärder vid grundvattenbortledning Dokumentation (pdf)
Johanna Merisalu, Chalmers 2020-05-08
57 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 5 av 5: Samtolkning med andra geotekniska data för framtagning av 3D-modell
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-03-25
48 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 4 av 5: Riskreducering baserad på geofysiska undersökningar i olika skeden
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-02-25
44 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 3 av 5: Seismik - så funkar det
Dokumentation (pdf)
Roger Wisén, LTH
2020-02-11
31 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 2 av 5: Markradar och resistivitet
Dokumentation: Markradar (pdf)

Dokumentation: Resistivitet (pdf)
Jaana Gustafsson,
Guideline Geo AB och
Roger Wisén, LTH
2020-01-28
60 min

Webbinarieserie:
Möjligheter med geofysiska metoder vid projektering av infrastrukturprojekt - ett starkt komplement till traditionella borrvagnsundersökningar
Del 1 av 5: Detta är geofysik
Dokumentation (pdf)
Mats Svensson, AG Fält / Tyréns
2020-01-14
40 min

Förorenade byggnader
Finns tillgängligt här
AG Fortbildning i samarbete med Nätverket Renare Mark
2019-12-11
76 min

Vägledning till systemförståelse vid riskhantering
Dokumentation (pdf)
AG Fortbildning
Johan Spross, KTH och
Lars Olsson, Geostatistik
2019-11-06
46 min

Ny metodik för kartläggning av kvicklera
Dokumentation (pdf)
AG Fortbildning
Hjördis Löfroth, SGI
2019-09-20
31 min

AHP-metoden - ett sätt att välja
OBS! Extern länk.
Dokumentation (pdf)
Rapport R174:1980 (pdf)
Lars Olsson, Geostatistik AB och SGF Risk  2018-10-05

Överslagsberäkningar - ett viktigt hjälpmedel
OBS! Extern länk.
  Göran Sällfors 2017-11-09

Vad finns mellan borrhålen?
OBS! Extern länk.
  Lars Olsson, Geostatistik och Patrik von Heijne, Liljemark Consulting 2017-10-26

PM och beskrivningar i geosfären

Riskkommittén och SGF Standarder i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH. 2016-12-14

Byggnadsgeologiska kartan

2016-11-29

Medicinsk geologi

2016-04-29

JB-sondering

2016-04-18

Två doktorandprojekt

2016-03-24

Drönare

2016-02-02

SBUF paneldiskussion

2015

SBUF rapport 13009

2015

Sänktunnel under Söderström

2015

Förbifart Stockholm - Osäkerhet och risker
Riskkommittén 2015-05-22

CPT testen testad - Resultat tveksamt   Riskkommittén 2015-03-20

Bayes statistik (del II)
Nödvändiga grunder i statisk

Riskkommittén 2014-12-05

Bayes statistik (del I)
Utan förkunskaper. Utan tårar.
  Riskkommittén 2014-11-21

Borde vi göra något åt det här?
Riskbedömning. Beslut om riskbehandling.

Riskkommittén 2014-05-13

Att bedöma och beskriva osäkerheter
Riskanalys (trolighet)

Riskkommittén 2014-04-29

Kontroller - riskbehandling på osäker grund.
När behövs kontroller? När behövs mer än kontroller?

Riskkommittén 2014-04-01

Geotekniska konsekvenser
Riskanalys (konsekvenser)

Riskkommittén 2014-03-20

Vart kan en skadehändelse leda?
Att beskriva scenarier. Händelseträd.

Riskkommittén 2014-03-05

Riskhanteringens viktigaste steg: att hitta faror
Riskidentifiering

Riskkommittén 2014-02-11

Riskhantering - en del av ingenjörskonsten   Riskkommittén 2014-01-28

Föreläsning om Mosuldammen av Nasrat Adamo
OBS! Extern länk.Allt material på denna webbplats såsom text och filmer är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729).
Allt mångfaldigande, helt eller delvis, utan medgivande från upphovsman är förbjudet.
Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom exempelvis kopiering och framförande. 


Uppdaterat 2021-12-15
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum