HemOm SGFAktuelltFortbildningKunskapsbankSektionerArbetsgrupperLokalavdelningarInternationelltGrundläggningsdagenKontaktSök
Fortbildning
Kurser
Vanliga frågor
Vårveckan 2018
Höstveckan 2018
Förorenade områden
Anmälningsformulär
Kurshistorik
Webbutbildning
Seminarier & minikurser
E-learning
Dokumentation
[3-220-07-181]  Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark
 
Datum:
17-18 oktober 2018

Ort & lokal: Stora Brännbo, Sigtuna
Antal dagar: 2 dagar
Internat: Ja
Program:
Program
Anmälan: Länk till anmälan

Kursbeskrivning: Kursen omfattar planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Allt flera områden är i dagsläget undersökta och behöver åtgärdas. För att genomföra bra efterbehandlingsåtgärder ställs höga krav på de som planerar, projekterar och handlar upp dessa.

Syftet med den här kursen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om planering och projektering av åtgärder i förorenade områden. Speciellt fokus läggs på de frågor som är specifika för arbete i förorenade områden. Därutöver ger kursen relevanta baskunskaper i regler och lagar, upphandlingsformer mm för entreprenadarbeten.

Kursen omfattar bland annat planering, upprättande av förfrågningsunderlag. Upphandling mm. Gällande miljölagstiftning och arbetsmiljöbestämmelser behandlas. Kursen omfattar föreläsningar och grupparbeten, där deltagarna själva får lösa praktiska frågeställningar.
Placering kursmatris:
Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs skall:
•    kunna planera och projektera efterbehandlingsprojekt med erforderlig kvalitet
•    ha baskunskaper om gällande lagar och krav inom området
Målgrupp: Kursen vänder sig till de som beställer, genomför eller följer upp arbetet med planering eller genomförande av efterbehandlingsåtgärder. Det kan vara personal hos konsultföretag, beställare, miljömyndigheter eller entreprenörer.
Förkunskapskrav: För att kunna tillgodogöra sig kursen rekommenderar vi att deltagarna har varit verksamma inom arbete med förorenade områden i några år som exempelvis konsulter, beställare, entreprenörer eller på miljömyndighet. Det är en fördel om deltagare har medverkat i någon form vid planering och genomförande av någon efterbehandlingsåtgärd.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
 
2 dagars internatkurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.
Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Skickas in 3 veckor efter kursavslut.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
- Minst 80% närvaro på kursen
- samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 13 300 kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.

I avgiften ingår dokumentation och lunch. Kostnad för övernattning INGÅR i internatkursen.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av plats till kollega på företaget är tillåtet.
Föreläsare: Mårten Osanius, Atrax Energi och Miljö
Pär Elander, Elander Miljöteknik
Jan Andersson, Pedersen Advokatfirma
Helena Hellgren, NCC
Maria Sundesten, Golder Associates
Kursansvarig: Mårten Osanius, Atrax Energi och Miljö
Ansvarig kommitté: Miljögeoteknikkommittén
Kursadministratör: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475


Uppdaterat 2018-10-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum